Eindelijk uitbreiding industrieterrein Kolksluis

De gemeenteraad gaat akkoord met de uitbreiding van industrieterrein Kolksluis in ’t Zand. Hiermee komt een einde aan ruim tien jaar wachten op uitbreidingsmogelijkheden voor de Zandtemer-bedrijven.

Dit akkoord is de uitkomst van de vergadering van de commissie Ruimte van afgelopen maandag. De uitbreiding van netto 2,5 hectare is gebaseerd op getekende intentieverklaringen van zes bedrijven die nu ook in ’t Zand zijn gevestigd. Leverancier van agrarische machines Kraakman Perfors heeft aangegeven sterk te willen groeien in ’t Zand. Een combinatie van de Zandtemer bedrijven Houtbouw en TAS Transport starten samen een distributiecentrum op het industrieterrein. Verder vergroot Sneekes zijn bollenspoelerij in ’t Zand en hebben Art&Metal B.V. en de Gebroeders Spil hun oog laten vallen op de nieuwe kavels.

Intensieve samenwerking
Wethouder Beemsterboer heeft in de vergadering zijn medewerkers gecomplimenteerd met het vele werk dat is verzet. Hij licht toe: “In januari zag het er nog slecht uit voor de plannen, maar in goed overleg met de provincie is een heel nieuw plan gemaakt dat beter aansluit bij de provinciale eisen. Ook is een overeenkomst met Landschap Noord-Holland gesloten voor de compensatie van het weidevogelleefgebied dat wordt opgeofferd voor het bedrijventerrein. Een resultaat waar we als college erg trots op zijn.”

2,5 hectare
Verschillende raadsfracties vonden het jammer dat de uitbreiding niet groter dan 2,5 ha. is. Wel toonden zij begrip voor de uitleg van de wethouder dat dit het meest haalbare is gezien het provinciale beleid. De 2,5 ha. is gebaseerd op de lokale vraag uit de intentieovereenkomsten met bedrijven. Ook in de fracties klonken complimenten dat in elk geval dit is bereikt voor de ondernemers in ’t Zand. 

Vertrouwen provincie
Nu de Raad akkoord is en er verder geen zienswijzen zijn, kan alleen de provincie de eerder genoemde ondernemers nog weerhouden van de realisatie van hun plannen. Volgens wethouder Beemsterboer gaf een overleg met gedeputeerde Joke Geldhof voldoende vertrouwen dat beide overheden elkaar zullen vinden. De provincie heeft eerder steun uitgesproken richting de ondernemers. Als dat zo blijft is het bestemmingsplan op 16 september definitief.

 

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info