Einduitslag Jeu de Boules 1-10-2022

1e plaats Willem Jeninga 14 keer gewonnen met 55 punten

2e plaats Rudolf Boersma 12 keer gewonnen met 53 punten

3e plaats Hilke Schagen 11 keer gewonnen met 33 punten