Energy & Health Campus in Petten versterkt samenwerking.

Op de foto: Van links boven naar rechts onder: Nico van Ginkel van Stichting Voorbereiding Pallas-reactor, Marjan van Kampen van Gemeente Schagen, Frank de Lange van Curium, Thijs Pennink van Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord, Piotr Szymanski van Joint Research Centre (Europese Commissie), Riena Tienkamp van Staatsbosbeheer en Maik Smit van NRG. Gedeputeerde Ilse Zaal van Provincie Noord-Holland en Marco Schuringa van TNO niet op foto.

Een nieuwe mijlpaal voor de ontwikkeling van de Energy & Health Campus (EHC) in Petten: negen partijen met een vitale rol in de duurzame energie of de nucleaire geneeskunde tekenden voor de tweede keer het Energy & Health Campus Afsprakenkader voor behoud van innovatiekracht en werkgelegenheid binnen deze sectoren. Burgemeester van Schagen Marjan van Kampen – voorzitter EHC bestuurlijk overleg: “De afgelopen jaren is hard gewerkt aan het vormen van een sterke basis voor verdere ontwikkeling van deze campus in de Noord-Hollandse duinen. Dat heeft geleid tot het aanhaken van steeds meer partijen die geloven in de noodzaak gezamenlijk te blijven innoveren en investeren in een duurzame en gezondere wereld.”

Campus in de Noord-Hollandse duinen
Deze bredere ondertekening door partijen betekent een belangrijke stap vooruit om de EHC te laten uitgroeien tot een aantrekkelijke en inspirerende campus op het gebied van duurzame energie en nucleaire geneeskunde. De bedrijven op de campus in de Pettemer Duinvallei, te weten NRG, Curium, PALLAS, TNO en Joint Research Centre (Europese Commissie), zijn wereldwijd belangrijke spelers in hun vakgebieden. “Hoe meer relevante partijen meedoen, hoe meer impact we samen kunnen maken,” zegt Campus coördinator Baukje de Jong. “Het eerste Afsprakenkader liep augustus dit jaar af. Op basis van wat we met elkaar afgelopen jaren hebben bereikt, willen partijen de komende jaren hun samenwerking voortzetten. Het nieuwe Afsprakenkader vormt daarbij de basis voor de verdere bestuurlijke samenwerking, de inhoudelijke uitwerking van de Energy& Health innovatieopgaves en de positionering van de bijpassende R&D-faciliteiten.”

Zichtbaarder, gebiedsontwikkeling uit startblokken
Baukje de Jong vervolgt: “Ook gaan we door met de gebiedsontwikkeling, de inrichting van het terrein zelf. Na een grondige planfase gaan we nu naar zichtbaardere acties in het gebied. Zo komt er op de campus een breed scala aan nieuwe faciliteiten van waaruit campusbedrijven gezamenlijk met relevante samenwerkingspartners kunnen werken aan doorbraken op het gebied van duurzame energiehuishouding en medische isotopen.”

“Verder wordt er gewerkt aan het verbeteren van de infrastructuur en de bereikbaarheid van de campus en zijn er volop ideeën om gezamenlijke campusactiviteiten met elkaar op te pakken. Ook komt er een programma dat de campus in verbinding brengt met kennis- en onderwijsinstellingen in Noord-Holland. Verder zijn we bezig met een plan voor een publiek Experience Center. Dit laatste is een lang gekoesterde wens van alle partijen om een multifunctionele publiekstrekker in het dorp Petten te creëren. Hier kunnen bezoekers een energie- en gezondheidsreis maken en van alles leren over de intelligente oplossingen en belangrijke werkzaamheden die op de EHC worden bedacht en uitgevoerd.”

 

Clusters voor energie en gezondheid
Baukje de Jong voegt toe: “Zoals de naam al doet vermoeden, kennen we twee clusters op de campus: één voor ‘Energy’ en één voor ‘Health’ met respectievelijk de aandachtsgebieden energietransitie en de nucleaire geneeskunde. De reeds aanwezige kennis en faciliteiten op het gebied van zonne- en windenergie, groene waterstofproductie, energie-efficiency, biobrandstoffen en biomaterialen in het Energy cluster wordt aangevuld met een nieuw SolarLab en een Battery Testing Facility. Hier wordt straks op veel verschillende manieren onderzoek gedaan naar duurzame energieproductie in samenwerking met universiteiten, andere toegepaste onderzoeksinstituten en het bedrijfsleven. Doel is om in 2050 voor Nederland een CO2-neutrale energiehuishouding te realiseren.”

 

Veelbelovende ontwikkelingen medische isotopen
De huidige Hoge Flux Reactor levert wereldwijd nu al 30 procent van de isotopen die gebruikt worden voor het stellen van diagnoses bij patiënten met kanker en andere aandoeningen. Zo’n 30.000 mensen worden per dag met isotopen uit Petten onderzocht. Daarnaast worden behandelingen (therapie) met medische isotopen steeds belangrijker. Baukje de Jong: ”Het Health-cluster in Petten is uniek omdat op één locatie de hele keten voor de productie en verwerking van medische isotopen aanwezig is. Deze uitgangspositie biedt kansen voor start-ups, kleine en grote bedrijven, universiteiten en UMC’s om vanuit zogenaamde gemeenschappelijke ‘processing facilities’ sneller tot productontwikkeling en productie van medische isotopen te komen. Daarvoor komt er naast de nieuwe PALLAS-reactor een onderzoeksfaciliteit, het FIELD-LAB, en een productiefaciliteit, het Nuclear Health Centre. Door veelbelovende ontwikkelingen en nauwe samenwerkingen met medische instellingen en de sector kan de nucleaire geneeskunde – en daarmee de patiënt wereldwijd – vertrouwen op de continue beschikbaarheid van een breed scala aan (nieuwe) medische isotopen vanuit Petten.”

Samenwerkende partijen
De partners uit het Afsprakenkader vertegenwoordigen de triple-helix overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven, een bewezen vruchtbare combinatie. De partijen die het Afsprakenkader II hebben ondertekend zijn: Gemeente Schagen, Provincie Noord-Holland, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (ONHN), NRG, TNO, Curium, Joint Research Centre (Europese Commissie), Stichting Voorbereiding Pallas-reactor en Staatsbosbeheer. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat ondersteunt dit initiatief. EHC wordt mede mogelijk gemaakt door subsidies vanuit De Kop Werkt.

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info