Excursie op een geheimzinnig plekje in de Noordkop

Belangstellenden zijn zaterdag 10 mei van 14.00 tot 15.30 uur van harte welkom in de Eendenkooi van ’t Zand aan Korte Bosweg 47a. Deze eendenkooi bestaat al bijna vierhonderd jaar. In de loop van de eeuwen is hier een bijzonder natuurgebied ontstaan.

Een eendenkooi was altijd een geheimzinnige plek waar de kooiker in stilte probeerde eenden te vangen. Er waren er honderden in Nederland waar ieder jaar duizenden vogels het leven lieten. Tijdens de excursie worden alle geheimen van de kooiker onthuld. Hoe zorgt hij dat de eenden de vangpijp in zwemmen? Wat is de rol van dat leuke hondje dat hij bij zich heeft? Hoe zorgt hij dat de eenden niet merken dat hij vlak bij ze in de buurt is? In de vorige eeuw zijn veel eendenkooien verdwenen. Het loonde steeds minder om de eenden te vangen en bebouwing in de omgeving eiste z’n tol. Momenteel zijn er nog iets meer dan honderd waar eenden worden gevangen. Dat gebeurt bijna nergens meer voor de consumptie. Bij de eendenkooi in ’t Zand krijgen ze een ring om de poot voor onderzoek en worden daarna weer losgelaten. Tijdens de excursie is te zien dat de eendenkooi ook in trek is bij allerlei andere vogels!

Kosten: € 7,-, kinderen tot twaalf jaar € 3,-., Beschermers € 4,- hun kinderen tot twaalf jaar mogen gratis mee. Aanmelden via www.gaatumee.nl . Bel voor meer bijzonderheden: 088-00064455 (tijdens kantooruren).

Eendenkooi 't Zand
Veel eenden hebben al jongen (Foto: Henk van Bruggen)
Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info