Gemeente mist daadkrachtige aanpak

De gemeente heeft gereageerd op de concept visie Energie infrastructuur Noord-Holland Noord. Deze is door de provincie gepubliceerd op 14 oktober. De gemeente vindt het in het algemeen een zeer informatief rapport, maar mist onder andere daadkrachtige oplossingen. Daarom heeft de gemeente een reactie ingediend bij de provincie.

Er zijn bij de gemeente grote zorgen over de komende jaren. Netbeheerders hebben grote achterstanden opgelopen. Ze hebben de groei in de vraag naar elektriciteit niet kunnen bijhouden. Het hele gebied rond Schagen staat op rood en er is veel onzekerheid over de nabije toekomst. “Het water klotst over de dijk. Ik mis het gevoel van urgentie. Waar blijft de onconventionele aanpak die past als een groot deel van het land klem zit en perspectief ontbreekt?”, aldus wethouder Simco Kruijer.

 

De slimme oplossingen die in de Energievisie genoemd worden ziet het college van burgemeester en wethouders als een gedeeltelijke oplossing voor de korte termijn. Denk hierbij aan oplossingen zoals het zelf opwekken en opslaan van energie voor eigen gebruik. Dit niet alleen voor bedrijventerreinen, maar ook voor het platteland. Hier zijn de leidingen lang en dun en gaat het langer duren om deze te verzwaren. Deze slimme oplossingen zijn alleen duur, technisch ingewikkeld en soms juridisch niet mogelijk. Het college vindt dat dit veel beter moet worden ondersteund, met mankracht, deskundigheid en financiën. Ook blijft uitbreiding van het elektriciteitsnet nodig, want alleen met slimme oplossingen komen we er niet.

 

Verder vindt het college het belangrijk om inwoners, bedrijven en organisaties te betrekken wanneer er keuzes gemaakt worden op het gebied van de energievoorzienig. Ook maakt het college zich zorgen of noodzakelijke ontwikkelingen in de gemeente vertraging op gaan lopen. Denk hierbij aan woningbouw en de ontwikkeling van de Energy & Health Campus.

 

Het college is wel blij dat het rapport er nu ligt. “Wij zien dit als een goede start en willen in het belang van onze inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties graag bijdragen aan het beteugelen van deze crisis. Dit rapport geeft veel aanknopingspunten om hierover in gesprek te gaan en tot oplossingen te komen,” aldus wethouder Simco Kruijer.

 

De Energievisie is opgesteld om alle ontwikkelingen in Noord-Holland Noord op het gebied van de energievoorzienig in beeld te brengen. Het rapport gaat in op hoe het energiesysteem er voor de toekomst uit ziet. Het beschrijft de enorme uitdagingen waar gemeenten, provincie en netbeheerders voor staan. Het rapport is opgesteld door de Taskforce Energie-infrastructuur. Dit is een samenwerkingsverband van de provincie, netbeheerders, waterschappen en gemeenten.

 

Het concept rapport Energievisie is te vinden op https://www.noord-holland.nl/Actueel/Archief/2022/Oktober_2022/Noord_Holland_Noord_geeft_voorrang_aan_vitale_functies_in_toekomstig_energienetwerk

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info