Gemeente Schagen kiest maatwerk voor inwoners

De gemeente Schagen wil dat iedere inwoner, jong of oud, kan meedoen in de samenleving. Als het gaat om werken, sporten, sociale contacten en zo lang mogelijk in eigen huis blijven wonen. Om dit mogelijk te maken, heeft de gemeente een Integraal beleidsplan ‘Maatwerk voor onze inwoners’ en Integrale Verordening vastgesteld.

Verduidelijking van regels
Vijf jaar geleden werd de gemeente verantwoordelijk voor het bieden van jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning en werk en inkomen (Jeugdwet, Wmo en Participatiewet).
In de afgelopen jaar is teruggekeken naar wat gedaan is voor de inwoners en wat het heeft opgeleverd. Met de resultaten van deze evaluatie zijn nieuwe plannen gemaakt voor de komende vier jaar. Deze zijn opgenomen in een Integraal beleidsplan: Maatwerk voor onze inwoners. Hierin staat wat de inwoner mag verwachten van de gemeente in de komende vier jaar binnen het sociaal domein. De gemeentelijke regels (verordening) geven aan hoe de gemeente dat gaat doen en welke afspraken er gelden tussen de gemeente, de inwoners en de aanbieders die de zorgondersteuning bieden.

Ondersteuning waar nodig
De gemeente Schagen wil dat iedere inwoner, jong of oud, kan meedoen in de samenleving. Als het gaat om werken, sporten, sociale contacten en zo lang mogelijk in eigen huis blijven wonen. “Dit kunnen inwoners meestal zelf, of samen met de mensen in hun eigen omgeving. Deze eigen verantwoordelijkheid vinden wij belangrijk. We blijven dat stimuleren. Soms lukt dat niet alleen en heeft de inwoner daar ondersteuning bij nodig. De gemeente kan helpen mee te denken wat nodig is, welke ondersteuning daarbij aansluit en hoe de inwoner de ondersteuning kan vinden” zegt wethouder Sigge van der Veek.

Minder regels en wetten maken zorg eenvoudiger
Met de nieuwe Integrale Verordening zijn alle 14 verordeningen die de gemeente heeft op het gebied van de Jeugdwet, Wmo en Participatiewet, omgezet in één verordening. Het beleidsplan en de verordening treden op 1 januari 2021 in werking. De documenten zijn in eenvoudige taal geschreven en in digitale vorm beschikbaar voor de inwoners en de consulenten om daarmee het gebruiksgemak te vergroten. Uiteraard is deze ook in papieren vorm uit te draaien.

Wie inzage wil in het Integraal beleidsplan, Maatwerk voor onze Inwoners of de Integrale Verordening Sociaal domein, kan deze vinden op de website van het wijkteam Schagen www.wijkteam-schagen.nl. Op de website staat ook een filmpje over hoe het wijkteam samen met de inwoner kijkt naar de ondersteuning die nodig is.