Gemeente Schagen kiest voor maatwerk voor de inwoners

Vijf jaar geleden is de gemeente verantwoordelijk geworden voor het bieden van jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning en werk en inkomen (Jeugdwet, Wmo en Participatiewet).

In de afgelopen jaar is teruggekeken naar wat gedaan is voor de inwoners en wat het heeft opgeleverd. Met de resultaten van deze evaluatie zijn nieuwe plannen gemaakt voor de komende vier jaar. Deze zijn opgenomen in een Integraal beleidsplan: Maatwerk voor onze inwoners’. In dit beleidsplan staat wat de inwoner mag verwachten de komende vier jaar binnen het sociaal domein van de gemeente. De gemeentelijke regels (verordening) geven aan hoe de gemeente dat gaat doen en welke afspraken er gelden tussen de gemeente, de inwoners en de aanbieders die de zorgondersteuning bieden.

 

Minder regels en wetten maken zorg eenvoudiger

Met de nieuwe Integrale Verordening zijn alle 14 verordeningen die de gemeente heeft op het gebied van de Jeugdwet, Wmo en Participatiewet, omgezet in één verordening. Conform deze wetten wordt niet meer uitgegaan van het ‘recht op’ ondersteuning, maar wat ‘nodig is’. Naast wat de inwoner van de gemeente mag verwachten, wordt ook duidelijk wat de gemeente van de inwoner verwacht. De termen als eigen regie, eigen kracht en zelfredzaamheid worden toegelicht in eenvoudige taal zodat iedereen weet wat eronder verstaan wordt.

 

“Met het beleidsplan en de verordening wordt het voor de inwoners en aanbieders duidelijk waar we in Schagen binnen het sociaal domein voor staan. Dat onze wijkteamconsulenten uitgaan van onze kernwaarden en dat ze integraal naar de ondersteuningsvraag kijken en niet de wet leidend laten zijn. Het effect dat de inwoner zelf wil bereiken om (weer) aan de samenleving deel te kunnen nemen, staat centraal. Zo ontstaat maatwerk voor de inwoners,” licht wethouder Sigge van der Veek toe.

 

Planning

Het integraal Beleidsplan Sociaal domein: “Maatwerk voor onze inwoners’ en Integrale Verordening Sociaal domein worden ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad op 27 oktober. Daarna treden ze op 1 januari 2021 in werking. De documenten zijn eenvoudig geschreven en in digitale vorm beschikbaar voor de inwoners en de consulenten om daarmee het gebruiksgemak te vergroten. Uiteraard is deze ook in papieren vorm uit te draaien.

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info