Gemeente Schagen onderzoekt met Hoogheemraadschap overdracht wegbeheer

De gemeente Schagen en Hoogheemraadschap Hollands-Noorderkwartier voeren een verkenning uit die moet leiden tot overdracht van het eigendom, beheer en onderhoud van de wegen buiten de bebouwde kom in de gemeente Schagen. Hiertoe ondertekenden wethouder Hans Heddes en bestuurder Rob Veenman namens het college van Dijkgraaf en Hoogheemraden op 8 mei een intentieovereenkomst.

Het betreft ongeveer 150 kilometer weg die zich hoofdzakelijk in de voormalige gemeente Zijpe en in het buitengebied van de oude gemeente Schagen bevindt. Deze wegen zijn nu in beheer en eigendom bij het waterschap, maar het voornemen is deze over te gedragen aan Schagen. Naast de wegen worden dan ook bermen, bomen, wegsloten, verkeersborden, lantaarnpalen en bruggen overgedragen.

 

Focus

Met de overdracht kan het waterschap zich focussen op zijn water kerntaken: veilige dijken, schoon en gezond water, en voorkomen van watertekort en -overlast. Schagen kan zich dan volledig richten op beheer en onderhoud van wegen binnen de gemeente. “Doel is om te komen tot een eenduidige beheersituatie, zowel met het oog op helderheid voor de inwoner over de verantwoordelijkheid voor het wegenbeheer als met het oog op een eenduidige en transparante financiering daarvan”, licht wethouder Heddes toe. “Als de betreffende wegen bij ons in eigendom en beheer zijn, kan de gemeente zelf de regie voeren bij veranderingen aan de inrichting van deze wegen.”

 

Eén aanspreekpunt

Inwoners merken niet veel van de wegenoverdracht. Voordeel is dat inwoners van gemeente Schagen dan één duidelijk aanspreekpunt hebben voor alle wegen binnen de gemeente en dat wegen in de hele gemeente op gelijke manier worden beheerd.

 

Het totale proces om te komen tot een definitief besluit over het wel of niet overnemen van de wegen van HHNK en daadwerkelijke implementatie heeft waarschijnlijk een doorlooptijd van 1-2 jaar.

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info