Gemeente Schagen peilt inwoners over participatie

De gemeente Schagen is benieuwd wat inwoners vinden van de manier waarop zij kunnen meedenken over plannen van de gemeente en op welke wijze zij daar samen vorm aan kunnen geven. Daarnaast wil de gemeente weten hoe inwoners begeleid kunnen worden als zij zelf een plan hebben. Daarom vraagt de gemeente alle leden van het online inwonerspanel om mee te doen aan een enquête over participatie. De leden van het panel krijgen donderdag 17 oktober een mail met daarin een link naar de enquête.

Onderzoek naar participatie

Joke Kruit, wethouder participatie: “Wij vinden het belangrijk om te horen wat inwoners vinden van participatie en hoe zij daarover mee kunnen denken. Over welke plannen denken zij graag mee? En wat gaat goed en wat kunnen wij als gemeente beter doen?” De enquête maakt onderdeel uit van een onderzoek naar participatie dat de gemeente voor de zomer is gestart. Daarbij zijn ook raadsleden, collegeleden en gemeenteambtenaren gevraagd naar hun ervaringen. De uitkomsten van de enquête betrekt de gemeente bij de rest van het onderzoek.

Inwoners die de enquête ook willen invullen, maar nog geen lid van het panel zijn, kunnen zich aanmelden via www.schagen.nl/inwonerspanel. Hier is ook meer informatie over het panel te vinden. Meer informatie over het participatieonderzoek is te vinden op www.schagen.nl/participatieonderzoek.

 

Anoniem

Leden van het inwonerspanel kunnen de online enquête invullen tot en met zondag 27 oktober. Onderzoeksbureau I&O Research beheert het panel en voert de enquête uit voor de gemeente. Deelname aan het panel is anoniem. Persoonlijke gegevens die iemand invult, worden losgekoppeld van de antwoorden die iemand geeft. De gemeente kan daardoor nooit zien wie welk antwoord heeft gegeven.

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info