Gemeente Schagen sluit coronajaar af met positief resultaat

Gemeente Schagen sluit 2020 financieel af met zwarte cijfers van € 1.007.000,-. Joke Kruit, wethouder Financiën: “2020 was met recht een bijzonder jaar, dat we samen geprobeerd hebben zo goed mogelijk door te komen. We zijn trots op de veerkracht die we in de samenleving hebben gezien en waarin inwoners oog hadden voor elkaar. Onze aandacht lag voornamelijk bij het ondersteunen van hén die dat het meest nodig hebben. Zoals met het gemeentelijk noodpakket dat er kwam. En door ervoor te zorgen dat onze dienstverlening zo goed mogelijk doorging en onze plannen en ambities uit het coalitieakkoord zoveel mogelijk uit te voeren.”

 

Kruit: “Wij hebben samen met inwoners, ondernemers en verenigingen vooral gekeken naar wat er binnen alle maatregelen wél mogelijk was en tegelijk de nodige plannen gerealiseerd. Zoals de start van de bouw van 330 woningen, het terug planten van 1250 bomen en ook het gebruik van ons nieuwe participatieplatform samenschagen.nl waarop we met de samenleving in gesprek zijn over onze plannen.”

 

Voor veel inwoners en ondernemers zijn dit onzekere tijden. “Als college zijn we ons hiervan sterk bewust. Hoewel er andere tijden aankomen, zijn we er nog niet. We weten dat voor veel inwoners en ondernemers de zorgen nog lang niet over zijn. We vinden het daarom belangrijk dat we als gemeente nu en ná de crisis alles doen wat binnen onze mogelijkheden ligt om hen te ondersteunen en deze periode zo goed mogelijk door te komen.”

 

Het positieve resultaat van de jaarrekening komt door afwijkingen in tal van posten. In het bijzonder door de inkomsten uit bouwactiviteiten en meer toerisme in eigen land. Door de coronamaatregelen verwachtte de gemeente geen buitenlandse toeristen te ontvangen. Omdat veel mensen in eigen land op vakantie gingen, werd dit gemis goedgemaakt. Ook ontving de gemeente veel meer vergunningaanvragen om te mogen bouwen en was er een aantal grote bouwprojecten. Het college stelt de raad voor € 500.000 in een stimuleringsfonds te stoppen om verenigingen, bedrijven en evenementen te ondersteunen, om zo de samenleving weer op gang te helpen. Daarnaast €62.000 te reserveren voor corona uitgaven en het resterende bedrag toe te voegen aan de Algemene reserve.

 

De gemeenteraad behandelt de jaarrekening 2020 in haar vergadering van 11 mei. Deze vindt digitaal plaats. Meer informatie hierover is tegen die tijd te vinden op www.schagen.nl De jaarrekening is te vinden op schagen.nl

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info