Gemeente Schagen sluit jaar 2019 binnen begroting af

Gemeente Schagen sluit het begrotingsjaar 2019 positief af. De jaarrekening laat een positief resultaat zien van € 354.000,-. Joke Kruit, wethouder Financiën: “Het zijn bijzondere tijden. Natuurlijk zijn we trots op het feit dat we vorig jaar, ondanks de dreigende financiële wolken binnen de begroting zijn gebleven. Tijdens het schrijven van de jaarrekening hadden we nog maar nauwelijks gehoord over het coronavirus en zéker niet kunnen vermoeden dat deze voor een crisis zou leiden met zulke grote gevolgen. Een crisis die ons allen raakt en álles in een ander perspectief plaatst. Zowel voor hóe we als samenleving met elkaar omgaan en op weg zijn naar een ‘1,5 meter-samenleving’, als ook financieel. De jaarrekening 2019 hebben we geschreven vóór deze crisis. En hoewel we in een jaarrekening terugkijken, zien we nu al dat de crisis gevolgen zal hebben; financieel en voor onze samenleving. Vorig jaar hebben we als bestuur, organisatie en inwoners door daadkrachtig samen te werken veel van onze plannen weten te realiseren. Zoals het topsportfonds voor sporttalenten, de dorpsontmoetingspunten, de start van 211 nieuwe woningen en LED-verlichting in alle lantaarnpalen. Die daadkracht en saamhorigheid zien we vandaag de dag ook en belooft ons dat we hier samen uitkomen.”

Het positieve verschil waarmee de jaarrekening afsluit, komt vooral door een extra uitkering uit het gemeentefonds, die de gemeente heeft ontvangen en meer opbrengsten van bouwleges. Het college stelt voor om € 251.000,- van het positieve saldo te gebruiken voor uitvoering van het klimaatakkoord, zoals is besloten in de raadsvergadering van 20 februari. En het restant toe te voegen aan de Algemene reserve. Kruit: “In deze bijzondere tijden van de coronacrisis is het verstandig om goed op onze financiën te blijven letten. Waar we kunnen, ondersteunen we onze inwoners en ondernemers die dat in deze tijd nodig hebben. Er is toegezegd dat we compensatie vanuit het Rijk zullen ontvangen. De omvang kennen we nog niet, maar het is onwaarschijnlijk dat die bijdrage alle extra kosten en gederfde inkomsten zal dekken. Daarom is het belangrijk om nu én in de toekomst te zorgen voor een zuivere begroting en te zorgen voor voldoende geld in onze reserve.”

De gemeenteraad behandelt de jaarrekening 2019 in haar vergadering van 12 mei. Vanwege de coronacrisis is nog niet bekend hóe deze vergadering gehouden gaat worden. De verwachting is dat dit compleet digitaal zal zijn. Meer informatie hierover is tegen die tijd te vinden op www.schagen.nl De jaarrekening is te vinden op schagen.nl

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info