Gemeente stelt geluksbudgetten beschikbaar voor minima  

Inwoners met een laag inkomen kunnen vanaf 1 januari 2018 in aanmerking komen voor een Geluksbudget van 500,- euro per jaar om deel te nemen aan maatschappelijke activiteiten. De gemeente stelt hiervoor 100.000 euro per jaar beschikbaar.

Uit onderzoek blijkt dat deelnemen aan het maatschappelijk leven het levensgeluk van mensen positief beïnvloedt. De gemeente Schagen wil daarom alles in het werk stellen om te zorgen dat iedereen kan meedoen. Wethouder Ben Blonk legt uit: “Het mag niet zo zijn dat mensen door geldgebrek aan de kant komen te staan en in een sociaal isolement raken. Iedereen moet deel kunnen nemen aan activiteiten in de wijk, lid kunnen zijn van een vereniging, een cursus volgen of op een andere manier sociaal actief zijn. Dat is belangrijk voor ieder mens, maar ook voor de samenleving als geheel. Als gemeente dragen wij daar dus graag aan bij.”

Wie komt in aanmerking
Inwoners van de gemeente Schagen met een inkomen dat niet hoger is dan 130% van de bijstandsnorm en in een sociaal isolement dreigen te raken door een sociale, lichamelijke of psychische beperking, kunnen vanaf 1 januari 2018 een Geluksbudget van maximaal 500,- per kalenderjaar aanvragen.

Waaraan besteden?
Voorwaarde is wel dat de activiteiten waarvoor het geluksbudget wordt aangevraagd bijdragen aan duurzaam geluk van de aanvrager. Je kunt het dus niet besteden aan een eenmalige activiteit, zoals het bezoeken van een concert of de aanschaf van een schilderij waar je graag naar kijkt, maar als iemand bijvoorbeeld graag een muziek- of schildercursus wil volgen, dan mogen de kosten van de cursus uit dit budget worden betaald, maar ook de kosten van materiaal, zoals een instrument of verf en penselen. De kosten moeten dus in direct verband staan met de activiteit en de gemeente vergoedt in totaal tot een bedrag van 500,- per persoon per jaar.

Actief benaderen
Mensen kunnen zelf eenvoudig een aanvraag voor een geluksbudget indienen, door contact op te nemen met hun wijkteam via de website www.wijkteam-schagen.nl of via het centrale telefoonnummer van de gemeente. Daarnaast gaat de gemeente samen met partners als Wonen plus Welzijn, MEE, Vluchtelingenwerk en/of een woningbouwcorporatie actief mensen benaderen die in een sociaal isolement dreigen te raken om hen op de mogelijkheden van het geluksbudget te wijzen.

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info