Gemeente steunt acties voor Oekraïners

Verschillende inwoners bellen de gemeente. Zij willen iets doen voor Oekraïners. Voor de mensen die zijn gevlucht. Het aanbod gaat niet alleen over het inzamelen en het transporteren van goederen. Ook willen inwoners een kamer of een logeer huisje beschikbaar stellen voor de opvang van de mensen die uit Oekraïne gevlucht zijn. Over dat laatste zijn de regiogemeenten aan het werk.

Wethouder Jelle Beemsterboer is blij met het spontane aanbod. “Het maakt me trots op al die inwoners die hulp willen bieden aan de Oekraïners. Wij coördineren die vragen en kijken hoe wij zo goed mogelijk kunnen helpen. Voor de opvang van mensen uit Oekraïne is afstemming in de veiligheidsregio nodig, daar hopen we snel meer over te kunnen laten weten.”

Gemeente Schagen neemt een coördinerende rol voor het inzamelen en transporteren van goederen. De gemeente begint met het maken van een lijst van de initiatieven hiervoor. Wie dat wil, kan zich melden. De gemeente kijkt hoe initiatieven verbonden kunnen worden en elkaar kunnen versterken. Via het coördinatiepunt oekraine@schagen.nl brengt de gemeente dan particulieren en bedrijven met elkaar in contact. Ook biedt de gemeente hulp bij het oplossen van knelpunten.

Voor de opvang van de mensen die zijn gevlucht, treedt gemeente Alkmaar op namens de regio gemeenten. Dit gebeurt binnen de Veiligheidsregio. De regio inventariseert momenteel of en hoeveel geschikte locaties er zijn. Over particuliere opvang initiatieven komt spoedig meer duidelijkheid. Daarom brengt de gemeente dit aanbod (nog) niet in kaart en vraagt hierover van de inwoners geduld.

Het gaat nu om de inventarisatie van vooral inzamelen en transport. De inwoners van dorpen en stad van gemeente Schagen kunnen hun aanbod aan inzamelacties, vervoersacties of andere mooie initiatieven bij de gemeente melden. Wilt u dat doen? Het kan via oekraine@schagen.nl

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info