Gemeente steunt Zijper huisartsen-centrum

Vijf huisartsen uit Zijpe willen zich bundelen, om zo samen de toekomstige hulp aan inwoners te waarborgen. Gemeente Schagen steunt hen van harte met dit idee. Het geplande nieuwe gezondheidscentrum, langs de Rijksweg/P+R bij De Stolpen, heeft ook instemming van de provincie nodig. “Het college staat positief tegenover de plannen voor een nieuw gezondheidscentrum,” licht wethouder Simco Kruijer toe. “En wij zijn bereid om hen te helpen met de verdere uitwerking van de plannen, het stroomlijnen van het proces en de afstemming met de provincie.”

Samenwerking huisartsen
Vijf huisartsen in Petten, Callantsoog, ’t Zand, Schagerbrug en Sint Maartensbrug werken in deze ontwikkeling samen. Zij hebben het oog laten vallen op een locatie aan de Rijksweg, aan de overzijde van nr. 55 in Schagerbrug/De Stolpen. Het stukje grond ligt in landelijk gebied. De provinciale verordening zegt dat bebouwing enkel onder voorwaarden mogelijk is. Daarom is ook de hulp van de provincie nodig. Nu de gemeente de locatie in beginsel mogelijk acht, kan het plan worden uitgewerkt en vervolgens aan de provincie worden voorgelegd. Daarbij moeten de huisartsen en gemeente aantonen dat er sprake is van een goede landschappelijke inpassing, nut en noodzaak en waarom juist die locatie goed is. Ook moeten de buurgemeenten geen bezwaar hebben. De vraag aan de provincie is vooral of zij willen meewerken. Als dat zo is, kan de gemeente een intentieovereenkomst sluiten met de huisartsen en de ruimtelijke procedure beginnen.

Waarborg voor de toekomst
De reden voor het samen gaan van de huisartsen in één gezondheidscentrum is dat het nodig is voor de toekomst. Het aantal huisartsen in ons land vermindert. De Zijper huisartsen willen in de toekomst goede zorg blijven bieden aan de inwoners van hun dorpen. Genoeg huisartsenzorg (eerstelijns zorg) is feitelijk geen verantwoordelijkheid van de gemeente, maar het gemeentebestuur wil natuurlijk graag helpen, in het belang van de inwoners en huisartsen. In het gezondheidscentrum komt, naast de huisartsenpraktijk, ook een apotheek. Daarnaast zou er ook ruimte kunnen komen voor een diëtiste, verloskundige, mensendieck, tandarts, fysiotherapeut, enzovoort. Voor deze ‘andere zorg’ bestaan nog geen concrete afspraken. Ook zijn er nog geen tekeningen. Het gaat in eerste instantie om de locatiekeuze. Voordeel van vestiging in Schagerbrug/De Stolpen is dat het gezondheidscentrum centraal gelegen is en goed bereikbaar. Zowel met de auto en fiets als met het openbaar vervoer, er is een bushalte nabij. Het terrein is nu onbebouwd en ligt aan de zuidzijde van het transferium. Er is voldoende ruimte voor parkeren De huisartsen hebben zelf hun patiënten geïnformeerd over de ontwikkelingen. Ook zullen zij hun verhaal vertellen in de media.

 

FOTO: NICK MAARSEN (NHD.NL)

 

Lees hier ook het artikel uit het NHD:

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info