Gemeente vraagt inwoners om hulp

Gemeente Schagen gaat aan de slag met het optimaliseren van de dienstverlening. De optimalisatie moet antwoord geven op de vragen; hoe en waar voeren de ambtenaren de gesprekken met de inwoners en ondernemers, hoe kunnen de inwoners zo snel en makkelijk mogelijk hun aangevraagde product regelen en hoe kan de samenleving inwoners helpen die minder zelfredzaam zijn?

In de eerste stap naar deze verbeterslagen vraagt de gemeente inwoners en ondernemers om hún ervaringen en ideeën. Reacties hoort de gemeente graag via www.schagen.nl/dienstverlening. Burgemeester Marjan van Kampen: “Inwoners en ondernemers zijn onze klanten en hebben genoeg ervaringen en ideeën over hoe we als gemeente effectiever en efficiënter kunnen werken. We hopen op succesverhalen, op leermomenten maar ook misschien voorbeelden die zij hebben ervaren bij andere organisaties waar wij als gemeente iets van kunnen leren!”

Aanleidingen
De bezuinigingen, de landelijke visie op meer digitale dienstverlening, de opheffing van de locatie Westerpark en de meer zelfredzame maatschappij brengt gemeente Schagen de noodzaak voor een herziene werkwijze van onze dienstverlening. De actuele vraagstukken zijn onderdeel van de overkoepelende doelstelling; een betere dienstverlening tegen lagere kosten. Dat is wat het college van de gemeente Schagen met het programma ‘Bewegen naar de klant’ wil bereiken. Centraal hierbij staat het verbeteren van de werkprocessen, een klantgerichte organisatie en het flexibel kunnen inzetten van medewerkers door de hele organisatie. “Met ‘Bewegen naar de klant’ werken we toe naar een jaarlijkse bezuiniging vanaf 2018 van € 1,5 miljoen op onze ambtelijke organisatie en tegelijkertijd een verbetering van onze dienstverlening.”

 

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info