Gemeente waardeert mantelzorgers met cadeaubon

Veel mensen die ernstig of langdurig ziek zijn, worden geholpen door mantelzorgers. Met al hun belangeloze inzet zorgen de mantelzorgers ervoor dat mensen (langer) in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen. Ze zijn onmisbaar in de samenleving. Mantelzorgers dragen bij aan het geluk van hun dierbare die hun zorg zo nodig heeft. Maar het geluk van de mantelzorgers zelf is ook belangrijk. Als gemeente willen we hen graag ondersteunen op de manier die zij zelf belangrijk vinden. Voor dat maatwerk wordt ook het mantelzorgsteunpunt ingezet.

Daarnaast wil de gemeente Schagen in het algemeen aan de mantelzorgers een blijk van waardering geven: de mantelzorgwaardering, in de vorm van een cadeaubon. Dat is geen vergoeding voor onkosten, maar een waardering voor de ondersteuning en zorg die zij bieden.

Wie kan de mantelzorgwaardering 2017 aanvragen?

De waardering is bedoeld voor mantelzorgers die onbetaald intensieve zorg hebben verleend aan een chronisch zieke of aan iemand met een beperking. De aanvrager moet wonen in Schagen. Ook mensen van wie de gemeente niet weet dat zij mantelzorg ontvangen kunnen iemand voordragen voor de waardering. Deze mantelzorger(s) mogen ook buiten de gemeente Schagen wonen.

De aanvraag gaat als volgt

Iedere zorgvrager die deze vorm van mantelzorg ontvangt kan de aanvraag doen: Per mail: mantelzorgcompliment@mantelzorgcentrum.nl ovv mantelzorgwaardering Schagen.

Met daarin vermeld: naam + adres zorgvrager naam en adres + e-mail van de mantelzorger en een korte omschrijving van de zorgsituatie.

Of telefonisch via: 0223- 747009

Het Mantelzorgcentrum neemt de aanvraag in behandeling en zorgt ervoor dat de mantelzorger de bon krijgt toegestuurd.

 

Let op:  De periode van aanvragen is vanaf heden tot en met 31 december 2017

 

Registratie                                                                                                                                                                                    

Elke mantelzorger die de mantelzorgwaardering in 2017 ontvangt, wordt ingeschreven bij het Mantelzorgcentrum, zodat  zij op de hoogte worden gehouden van alle activiteiten en ondersteuning in de gemeente Schagen.

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info