Gemeente werkt aan huisvestingslocaties voor arbeidsmigranten

Gemeente Schagen wil huisvestingslocaties voor arbeidsmigranten mogelijk maken. Veel bedrijven zijn afhankelijk van arbeidsmigranten. In de gemeente zijn 1.500 arbeidsmigranten werkzaam, terwijl er maar voor 500 van deze mensen huisvesting is vergund. Het college heeft zorgen over de naar verwachting 1.000 mensen die illegaal verblijven binnen de gemeente, bijvoorbeeld op recreatieterreinen of in woonhuizen. Regelmatig wordt de gemeentelijke handhaving hiervoor ingezet, soms treffen zij schrijnende situaties aan.

Wethouder Jelle Beemsterboer meldt in een memo aan de gemeenteraad dat het college dit wenst op te lossen en op zoek is naar goede plekken voor huisvesting. Op dit moment heeft het gemeentebestuur vier locaties in beeld.

Op De Lus (bedrijventerrein Lagedijk) wil initiatiefnemer Klaas de Leeuw een grootschalig migrantenhotel realiseren. De gemeente zal in gesprek gaan met de initiatiefnemer over de condities waaronder dit mogelijk zou kunnen worden gemaakt. Het college wil dat er onderzocht wordt of op deze locatie een hotel voor arbeidsmigranten kan komen zonder dat omliggende bedrijven daardoor beperkt worden in hun mogelijkheden. Daarbij moet bijvoorbeeld aandacht zijn voor geluid, geur en goede ontsluiting van voetgangers en fietsers zonder de wegen waar industrieverkeer overheen gaat te gebruiken.

Daarnaast zijn er nog drie locaties in beeld: Volentibus, westelijk van bedrijventerrein Lagedijk, locatie Wokke, oostelijk van bedrijventerrein Witte Paal. En locatie VEZET, zuidelijk van bedrijventerrein Warmenhuizen.

Voor de in totaal vier locaties die de wethouder op het oog heeft, geldt dat ze afwijken van het bestemmingsplan. Er zijn dus nog procedures nodig om dit ook daadwerkelijk mogelijk te maken. Ook heeft de provincie liever dat er niet in het buitengebied en niet op industrieterreinen wordt overgegaan tot huisvesting, zij eisen dat de gemeente eerst onderbouwd dat huisvesting binnen de bestaande bebouwde kom niet mogelijk is. Het zal dus nog even duren voor er besluiten genomen kunnen worden. Als de locaties concreter zijn zullen zorgvuldige procedures gevoerd worden in goed overleg met de omgeving.

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info