Gemeentelijke aanslagen verzonden

De inwoners en bedrijven in de dorpen en stad van de gemeente Schagen ontvangen op 28 februari 2019 de aanslag gemeentelijke heffingen, inclusief de WOZ-waarde.

Vanaf nu stuurt de gemeente de aanslagen ook digitaal,  via de Berichtenbox van MijnOverheid. Uiteraard geldt dit alleen voor degenen die zich hebben aangemeld bij MijnOverheid. Dat hebben al heel veel inwoners gedaan. Van de ongeveer 25.000 aanslagen gaan er  ruim 9.000 digitaal uit. De overige 16.000 aanslagen ontvangen de inwoners per post. Het aantal digitale aanslagen groeit waarschijnlijk volgend jaar verder, omdat mensen zich alsnog gaan aanmelden bij MijnOverheid, www.mijnoverheid.nl.*

 

De gemeente merkt regelmatig dat inwoners en ondernemers een vraag of bezwaar hebben over hun aanslag. De afgelopen jaren hebben zij goed gebruik gemaakt van het informele contact met de gemeentelijke belastingmedewerkers over de aanslagen en de WOZ-waarden. De gemeente kan vaak naar aanleiding van dit contact de aanslag of WOZ-waarde al in overleg aanpassen. Op deze manier is het niet noodzakelijk om het formele traject van een bezwaar te starten.

In feite wil de gemeente dit informele contact wel promoten. Want sommige inwoners kiezen onnodig voor een no-cure-no-pay bureau, dat namens hen bezwaar indient. Terwijl verlaging van de WOZ waarde ook uit informeel contact wel gevolgd zou zijn. In 2018 was dit in 36 gevallen zo. Daardoor betaalde de gemeente € 15.000,- aan proceskostenvergoedingen. Deze uitgaven uit gemeenschapsgeld zijn niet nodig als inwoners en bedrijven zelf contact met de gemeente opnemen. Gemeente Schagen hoopt daarom dat de meeste inwoners en bedrijven de gemeente hiervoor weten te vinden.

*U moet een DigiD hebben. Heeft u nog geen DigiD, ga dan naar www.digid.nl om deze aan te vragen. De overheid adviseert nadrukkelijk om ook gebruik te maken van e-mailnotificatie, maar dat is niet verplicht. Voor emailnotificatie heeft u ook een email adres nodig.

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info