Gemeentelijke waardering voor mantelzorgers en feestavond

Veel mensen die ernstig of langdurig ziek zijn, worden verzorgd door mantelzorgers. Met hun belangeloze inzet zorgen de mantelzorgers ervoor dat mensen (langer) in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen. Ze zijn onmisbaar in de samenleving. Op 13 november organiseert het Mantelzorgcentrum een feestelijke bijeenkomst voor hen, in slot Schagen. Los daarvan waardeert gemeente Schagen de mantelzorgers met een cadeaubon. Daarvoor doet de gemeente bij deze een oproep.

Gemeente Schagen wil Mantelzorgers graag ondersteunen op de manier die zij zelf belangrijk vinden. Voor dat maatwerk wordt het Mantelzorgcentrum ingezet. Daarnaast wil de gemeente Schagen in het algemeen aan de mantelzorgers een blijk van waardering geven: de mantelzorgwaardering, in de vorm van een cadeaubon van 50 euro.

Hoe ontvangt u de mantelzorgwaardering 2019?

Alle mantelzorgers die staan ingeschreven bij het Mantelzorgcentrum, ontvangen de mantelzorgwaardering 2019. Mantelzorgers, die wonen in dorpen of stad van gemeente Schagen of zorgen voor iemand in gemeente Schagen, kunnen zich zelf inschrijven bij het Mantelzorgcentrum. Zij worden dan ook op de hoogte gehouden van alle activiteiten en ondersteuning in gemeente Schagen.

Hoe kunt u zich inschrijven?

Mantelzorgers vullen hun gegevens en die van de zorgvrager in op www.mantelzorgcentrum.nl/aanmelden Iedereen die zich t/m 31 december 2019 inschrijft bij het Mantelzorgcentrum, ontvangt de mantelzorgwaardering 2019

 

Leuke avond voor mantelzorgers
Woensdag 13 november is de Dag van de Mantelzorg. Het Mantelzorgcentrum organiseert in slot Schagen dan om 20.00 uur een speciale bijeenkomst voor mantelzorgers. Met muziek en cabaret. Mantelzorgers die staan ingeschreven bij het Mantelzorgcentrum kunnen zich hiervoor gratis aanmelden via mweel@mantelzorgcentrum.nl of tel. 0224-74 50 59.

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info