Gemeentelijke wijkteams voor zorg, jeugd en inkomen

Gemeente Hollands Kroon en Schagen zijn vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de jeugdzorg, de begeleiding en dagbesteding van mensen die langdurige zorg nodig hebben en de sociale participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We organiseren de zorg en hulp dichterbij u; met wijkteams. Iedereen die echt zorg nodig heeft, wordt geholpen.

Bijstand
Inwoners die een bijstandsuitkering en/of bijzondere bijstand van de ISD Kop van Noord-Holland (ISD-KNH) ontvingen, gaan nu naar de gemeente want de ISD bestaat niet meer. In reeds bestaande relaties met de sociale dienst veranderen afspraken tussen consulent en cliënt niet. De rechten en plichten die persoonlijk (met betrekking tot de uitkering) van toepassing zijn, blijven ook hetzelfde. Meer informatie hierover staat op www.weethoehetzit.nl/uitkering/wwb. Het Publieksplein aan het Westerpark 20 in Schagen is open op maandag, dinsdag en donderdag van 9.00 tot 12.00 uur. Buiten deze tijden kan men alleen op afspraak terecht.

Wijkteam en zorgtaken
De inwoners en cliënten kunnen terecht op een nieuwe website: www.wijkteam-schagen.nl of www.wijkteam-hollandskroon.nl. Op deze site kunnen de bijstandsgerechtigden, met behulp van DigiD, hun inkomenszaken met de gemeente regelen. Maar het wijkteam doet veel meer. In het wijkteam werken hulpverleners samen, voor inwoners/gezinnen die één of meerdere hulpvragen hebben. In Schagen zijn vier wijkteams begonnen, zo ook in Hollands Kroon. Meer informatie over dit alles staat op genoemde wijkteam-sites.

Click-call-face
De wijkteams werken met het click-call-face principe: als u een zorgvraag heeft, probeert u via genoemde website eerst zelf een antwoord te vinden. Lukt dat niet, dan kunt u bellen met het wijkteam, bereikbaar via de gemeente. De medewerker aan de telefoon zal óf de vraag direct beantwoorden, óf een afspraak maken. Als dit leidt tot een afspraak, komt een lid van het wijkteam bij u langs en zoekt samen met u naar een oplossing. Voor vragen kan men contact opnemen tussen 8.00 en 17.00 uur met de gemeente: Hollands Kroon via telefoonnummer 088-3215000 of Schagen via telefoonnummer 0224-210400.

De websites www.hoeverandertmijnzorg.nl en www.dezorgverandertmee.nl geven informatie voor ieder die momenteel al zorg en hulp ontvangt.

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info