Gemeenten compenseren gedeelte van eigen risico zorgverzekering

Het Rijk heeft met ingang van dit jaar de regeling Compensatie eigen risico (Cer) afgeschaft. Deze regeling was bedoeld voor mensen met hoge zorgkosten. Het Rijk schafte de regeling af omdat de gemeenten hun inwoners veel gerichter kunnen ondersteunen bij de kosten in verband met een chronische ziekte of handicap. De gemeenten Hollands Kroon en Schagen hebben daarop onderzocht welke tegemoetkoming kan worden verstrekt. Het resultaat is er nu. Het dagelijks bestuur van de ISD Kop van Noord-Holland heeft op 22 september 2014 besloten dat er bijzondere bijstand wordt verstrekt voor een deel van het eigen risico.

Ondersteuning
Het Rijk besloot tot afschaffing van de Cer omdat de landelijke regeling niet optimaal werkte. De financiële ondersteuning kwam soms bij mensen terecht die het niet nodig hebben. Mensen die het wel nodig hebben, hadden er volgens de regeling soms geen recht op. Vandaar dat het Rijk vond dat gemeenten hun inwoners gerichter kunnen ondersteunen.

Het Centraal Administratiekantoor (CAK) heeft mensen die vorig jaar een compensatie hebben ontvangen, een brief gestuurd met de mededeling dat er dit jaar niet meer betaald wordt. Aan die brief was een antwoordkaart gehecht. Met die antwoordkaart kon toestemming gegeven worden aan het CAK om gegevens door te geven aan de gemeenten. Als u die kaart hebt opgestuurd, krijgt u van de ISD Kop van Noord-Holland een brief met informatie over de regeling die de gemeenten Hollands Kroon en Schagen nu uit gaan voeren.

Ondersteuning op maat
De bijzondere bijstand voor het eigen risico geldt alleen voor het jaar 2014. Er is recht op compensatie als u over het jaar 2014 meer dan € 261,- aan eigen risico heeft betaald. Het meerdere wordt vergoed tot een bedrag van € 99,-. U heeft alleen recht op een vergoeding als uw inkomen niet hoger is dan 130% van de bijstandsuitkering en het vermogen niet hoger dan de vermogensgrens van de bijstand.

Wat is 130% van de bijstand?
Voor een alleenstaande € 1.175,- per maand
Voor een alleenstaande ouder € 1.511,- per maand
Voor een echtpaar € 1.679,- per maand

Wat zijn de vermogensgrenzen?
Voor een alleenstaande € 5.850,-
Voor een alleenstaande ouder en een echtpaar € 11.700,-

Indienen van een aanvraag
U kunt de aanvraag indienen door gebruik te maken van het digitale loket op de website van de ISD-Kop van Noord-Holland www.isdnoordkop.nl. Voor eventuele vragen over het indienen van de aanvraag kunt u bellen naar de ISD-Kop van Noord-Holland. Het telefoonnummer is (0224) 210 700. De dienst is telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 8.30 tot 16.30 uur en op vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info