Gericht advies voor energiebesparing en langer zelfstandig wonen

De gemeenten in regio Kop van Noord-Holland houden wijkbijeenkomsten, waarin zij particuliere eigenaren van woningen willen aanzetten tot het verduurzamen van hun huis. Het gaat om zowel aanpassingen voor comfortverbetering en energiebesparing als aanpassingen om langer zelfstandig te blijven wonen. In de Noordkop is 64 procent van de woningen in particuliere handen (+ 45.000 huizen). De vier gemeenten streven er naar dat genoemde maatregelen eind 2017 in ongeveer duizend woningen worden uitgevoerd. Dit levert de bewoners een duurzamer huis op en kan voor lokale bouw- en installatiebedrijven meer omzet opleveren.

De eerste bijeenkomsten zijn in mei en juni. De gemeenten beginnen in een deel van Den Burg op Texel, Oud Den Helder, drie wijken in Wieringerwerf (Schepenwijk, Waddenwijk en Oosterterp) en een deel van de Groeneweg in Schagen. Zeer binnenkort ontvangen de bewoners van koopwoningen aldaar een brief hierover van hun gemeente.

Voordeel bewoners
De bewoners kunnen zich aanmelden voor een gratis maatwerk advies. Dit is inclusief een infraroodscan van de woning, waarop duidelijk te zien is waar veel warmte uit de woning lekt. Onder de aanmeldingen worden, per genoemd dorp of wijk, maximaal zes van deze adviezen verloot. Het Duurzaam Bouwloket stelt de adviezen op, verzorgt de wijkbijeenkomst en begeleidt woningeigenaren in hun keuze van de maatregelen en het uitvoeringstraject. Dit project is tot stand gekomen met een subsidiebijdrage vanuit de Woonvisiegelden van de provincie Noord-Holland.

Informatiebijeenkomsten
Tijdens de bijeenkomsten worden kant-en-klare adviezen voor maatregelen voor de meeste gangbare woningtypen gepresenteerd. Zodoende kunnen woningeigenaren goed nagaan welke maatregelen hen het beste passen. Als maatregelen gezamenlijk met andere woningeigenaren worden gekozen, krijgt die groep bewoners gratis hulp. Meestal komen de kosten per woning dan ook lager uit. Als er voldoende belangstelling is voor aanpassingen die te maken hebben met langer zelfstandig wonen, komt daar een aparte vervolgbijeenkomst voor. Wanneer de informatiebijeenkomsten worden georganiseerd is nog niet bekend, dit wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.

Bewoners die alvast meer willen weten over mogelijk maatregelen aan en in de woning kunnen meer informatie vinden op www.duurzaambouwloket.nl.

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info