Gespreksdag beleid voor zonneparken

Zaterdag 12 januari was de gespreksdag over het toekomstige beleid voor zonneparken. Voor deze dag had gemeente Schagen diverse deskundigen en belanghebbenden uitgenodigd, zoals technische experts, inwoners, vertegenwoordigers van onder andere natuurorganisaties, initiatiefnemers voor zonneparken, raadsleden, jongeren, enzovoort. Met deze deskundigen is de gemeente in gesprek gegaan over de vooraf tijdens de denksessies geformuleerde argumenten voor en tegen zonneparken. Om vervolgens uitgangspunten te formuleren voor het toekomstige beleid voor zonneparken. Waar mogen deze komen en onder welke voorwaarden? Wethouder Jelle Beemsterboer: “Wij werken aan een duurzame, toekomstbestendige gemeente. Daarvoor is ook het opwekken van duurzame energie belangrijk. Nu zijn we bezig met de vraag waar zonnepanelen op het land geplaatst kunnen worden, want op daken van woningen en bedrijven is het plaatsen van zonnepanelen natuurlijk gemeengoed. In deze brede gesprekssessie hebben we argumenten en uitgangspunten opgehaald om te kunnen komen tot gedragen beleid.”

 

Samen beleid maken

Afgelopen zaterdag konden de deelnemers uit de grote hoeveelheid argumenten 2 argumenten voor en 2 tegenargumenten kiezen. Om vervolgens uitgangspunten te formuleren. “Het belangrijkste eerste gemeenschappelijk standpunt van deze dag was dat er aandacht moet zijn voor de landschappelijke inpassing”, licht wethouder Beemsterboer toe. “Ook is men het erover eens dat bij zonneparken lokale inwoners en bedrijven moeten kunnen meedoen. Het is belangrijk om te komen tot goede locaties, die bijvoorbeeld agrarische gebruiksmogelijkheden van het land niet teveel beperken en mooi zijn ingepast in het landschap. Een eerste slag is te slaan door te onderzoeken of parkeerterreinen van zonnepanelen kunnen worden voorzien, waar de auto’s dan onder kunnen staan in de schaduw.”

Na deze dag wordt het nieuwe beleidsdocument opgesteld aan de hand van de uitgangspunten die uit deze gespreksdag zijn geformuleerd. Op 19 februari neemt de gemeenteraad tijdens de openbare gemeenteraadsvergadering hier een besluit over. Gemeente Schagen nodigt iedereen uit om hierbij aanwezig te zijn. De vergaderingen zijn ook live mee te kijken via  https://schagen.raadsinformatie.nl/

                                                                              

Leantraject bestuurlijke besluitvorming

Gemeente Schagen wil graag het proces van bestuurlijke besluitvorming goed tegen het licht houden. Kan dit proces sneller en eenvoudiger met als resultaat te komen tot een goed gewogen en gedragen besluit? Om handen en voeten te geven aan het proces, is dit aan de hand van een concreet voorbeeld: besluitvorming rondom het opstellen van beleid voor ‘grondgebonden zon’, uitgewerkt. Het primaire doel van dit proces is te komen tot een volwaardig en voldragen besluit over het beleid voor grondgebonden zon.

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info