Gratis cursus Politiek Actief voor inwoners Heerhugowaard, Langedijk en Schagen

De gratis cursus Politiek Actief start vanaf donderdag 27 oktober in de gemeenten Heerhugowaard, Langedijk en Schagen. De cursus biedt inwoners de gelegenheid om een kijkje te nemen achter de schermen van de lokale politiek. Hiermee willen de gemeenten inwoners enthousiast maken om politiek actief te worden, bijvoorbeeld als lid van een politieke partij, in een adviesraad of als raadslid.

Voor wie is de cursus bedoeld?
De cursus Politiek Actief is bedoeld voor iedereen die erover denkt politiek actief te worden, maar nog niet precies weet wat de mogelijkheden zijn. Er zijn daarnaast inwoners die willen weten hoe zij meer invloed kunnen uitoefenen op de lokale besluitvorming. Ook voor hen is de cursus zeer geschikt.

Programma
De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten en een terugkombijeenkomst. Naast het opdoen van theoretische kennis, verbeteren de deelnemers ook hun vaardigheden, zoals debatteren, en krijgen ze een training over lobbyen bij een gemeente. Theorie wordt afgewisseld met praktische opdrachten. Gastdocenten geven presentaties en uiteraard ontmoeten de deelnemers ook lokale politici en bestuurders om ervaringen uit de praktijk te horen. De cursus start op donderdag 27 oktober en bestaat uit wekelijkse bijeenkomsten, met elk een ander thema. De bijeenkomsten zijn afwisselend in Heerhugowaard, Langedijk of Schagen. Ook kunnen de deelnemers aansluitend een (korte) stage lopen bij een politieke partij of bij de gemeente.

Dit zijn de data:
Donderdag 27 oktober: Introductie en kennismaking: Hoe wordt Nederland bestuurd en wat is de plaats van de gemeente?/ Verkiezingen/Politieke partijen.
Donderdag 11 november: Hoe werkt de gemeente?/ De besluitvorming binnen de gemeente/ Beïnvloeden van de besluitvorming.
Donderdag 10 november: Taken en rollen van de gemeenteraad/ De instrumenten van een raadslid/ Basiskennis over gemeentefinanciën.
Donderdag 17 november: Lobbyen bij de gemeente.
Donderdag 24 november: Debatteren.
Dinsdag 13 december of dinsdag 20 december (afhankelijk van gemeente): Raadsvergadering bijwonen.
De datum van de terugkom bijeenkomst wordt later bepaald.

Deelnemen
Deelname is gratis, maar vraagt wel inzet van de deelnemers. Per gemeente zijn er 8 plekken beschikbaar. Bij meer interesse zal er een selectie plaatsvinden op basis van een korte schriftelijke motivatie. Aanmelden kan tot en met 18 september door een mail te sturen naar de griffie van de gemeente: griffie@heerhugowaard.nl, griffie@gemeentelangedijk.nl of griffie@schagen.nl. Geïnteresseerden ontvangen dan een link naar het aanmeldformulier. Het aanmeldformulier is ook rechtstreeks te benaderen op http://tinyurl.com/politiekactief.

De cursus wordt verzorgd door: ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat.

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info