Groot Zandtemer Jubileum Dictee

In het kader van de festiviteiten rondom het 275-jarig bestaan van ’t Zand organiseert de Stichting Stimulering Dorpsactiviteiten ’t Zand
en omstreken een ‘Groot Zandtemer Jubileum Dictee’. Dit zal plaatsvinden op zaterdagavond 17 juni in de gymzaal van sporthal Multitreffer.

Wij willen u hierbij nogmaals herinneren om aan dit evenement deel te nemen. De sluitingsdatum is 15 mei aanstaande dus geef u snel op.

Wij nodigen uw vereniging uit om twee deelnemers af te vaardigen om uw vereniging te vertegenwoordigen. Dat kunnen natuurlijk bestuursleden van uw vereniging zijn, maar ook leden van uw vereniging. Als ze maar een duidelijke band hebben met uw club. Het ‘Groot Zandtemer Jubileum Dictee’ wordt geschreven door neerlandica drs. Mieke Winnubst van het Amsterdamse taalbureau Alfabeta Tekst en Training. Neem maar eens kijkje op www.alfabeta.nl en vergewis u van de geweldige taaltips die daar worden gegeven, zowel schriftelijk als in de vorm van filmpjes.

Deelname aan het dictee is gratis. Elke deelnemende vereniging verdient sowieso eer voor het meedoen. Daarnaast zijn er nog drie geldprijzen te winnen. De hoofdprijs bestaat uit een geldbedrag van 275 euro, de tweede prijs 175 euro en de derde 75 euro. Deze financiële meevallers zijn te winnen als ‘verenigingsprijs’; het geld komt dus ten goede aan uw vereniging. Wij vragen u om voor 15 mei a.s. de twee namen door te geven van de personen die mee zullen doen. Dit doet u door een e-mail te sturen aan ingridpijnacker@kpnplanet.nl. Graag met een e-mailadres van deze personen erbij. Wij zorgen er dan voor dat uw deelnemers tijdig de Zandtemer Dictee 2017 spelregels ontvangen.

Wij hopen dat u zich alsnog opgeeft en zien uw deelname graag tegemoet.

De verenigingen die zich reeds hebben opgegeven zijn: Dartvereniging de Multikillers, Tennisvereniging ’t Zand, Ijsvereniging Land van Buur,
S.V. Geel Zwart, H.V. Geel Zwart, het Popkoor, Biljartvereniging Kot, De Dorpsraad, Stichting de Sportvriend, Jeu de Boulesvereniging en het wielercomité.

Met vriendelijke groet,
Ingrid Pijnacker

Secretaris
Stichting Stimulering Dorpsactiviteiten ’t Zand en Omstreken.

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info