H.V. Geel Zwart statement inzake grensoverschrijdend gedrag.

                                         Geel-Zwart statement misbruik in sport
Vorige week lazen wij een bericht in het Noord-Hollands Dagblad over de aanklacht van misbruik bij een handbalschool in Alkmaar.
En ook al is deze persoon nog niet berecht, en ook al is het geen trainer van onze vereniging, toch schrokken wij van dit bericht.
Om aandacht te vragen voor dit onderwerp plaatsen wij dit statement.
Wij, het bestuur van Geel Zwart Handbal, willen heel helder stellen dat onze vereniging een veilige plek moet zijn en blijven om te kunnen sporten en samen te zijn. Wij doen er alles aan om dat binnen onze vereniging te houden en bewaken. Ons beleid is ondubbelzinnig gericht op deze doelstelling en is ook als zodanig meegenomen en vastgelegd op pagina 20, paragraaf 3.16 “Vertrouwenszaken” van ons beleidsdocument. (Zie onze website)
Maak jij als lid van onze vereniging indirect of direct iets mee dat niet door de beugel kan?
Bij onze vereniging, bij een tegenstander of op een handbalschool? Dan hopen wij dat je niet zwijgt maar het aankaart.
Dat kan bij onze vertrouwenspersoon, maar uiteraard ook bij een van de leden van het hoofdbestuur.
Hoofdbestuur Geel Zwart Handbal:
Noortje Slot (voorzitter)
Gert Opgelder (bestuurslid)
Debby Burger (bestuurslid)
Ester Schilder (secretaris)
Marjolein Stendert (penningmeester)
Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info