Haal zieke iepen weg!

De gemeente haalt zieke iepen weg uit de openbare ruimte. De iepziekte kan ook bij particuliere bomen voorkomen. Bent u eigenaar van zo’n zieke iep? Dan vragen wij u om de boom weg te halen en zelfs het hout niet te bewaren. De iepziekte is een zeer agressieve schimmelziekte die ervoor zorgt dat een iep afsterft. De ziekte verspreidt zich door spintkevers. Deze kevers vliegen van iep naar iep. Verspreiding vindt ook plaats via wortels tussen een zieke en een gezonde iep.

Hoe kan je een zieke iep herkennen?
Je herkent een zieke iep aan gele of dorre blaadjes aan het uiteinde van de takken. Later drogen hele takken uit en uiteindelijk zijn alle bladeren

Iepziekte
Iepziekte
geel, bruin en dor. Een gezonde iep is te herkennen aan het blad dat er uitziet als een veer. De onderkanten van het blad zijn niet gelijk. Om extra te controleren of er sprake is van iepziekte, kun je een een ‘verdachte’ tak doorsnijden. In de houtvaten zitten donkere bruine-zwartbruine stippels of een volledige kring in het lichte hout.

In gemeente Schagen zijn er ongeveer 6400 gemeentelijke iepen en nog heel veel meer exemplaren in particulier eigendom. Er kan dus wel gesproken worden over een echte iepengemeente. Het bestrijden van de iepziekte is noodzakelijk vanwege de grote hoeveelheid iepen, maar ook vanwege de cultuurhistorische waarde die ze in het landschap vervullen. Van 1 april tot 1 oktober controleert de gemeente het hele gemeentelijke iepenbestand. In deze periode is de iepenziekte het meest actief. In twee rondes wordt gekeken of er ziekteverschijnselen zijn. Ook spuiten we een groot deel van de ‘openbare’ iepen preventief in met een middel. Hierdoor wordt de boom een jaar beschermd tegen de ziekte. Wordt er alsnog een zieke iep gezien, dan wordt deze onmiddellijk verwijderd om verspreiding van de iepziekte te voorkomen.

Gezonde iep
Gezonde iep
Als de gemeente een zieke iep op particuliere grond ziet, dan schrijven wij de eigenaar aan. Wij vragen om de boom op korte termijn te verwijderen. In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van Schagen, Artikel 4:11G Bestrijding Iepziekte, staat dat het verboden is om zieke of verdachte iep te laten staan. Ook is het verboden gekapte zieke iepen of delen daarvan te bewaren. Als het hout helemaal van de iep is afgehaald of de iep heeft een doorsnede die kleiner is dan 4 cm dan mag deze wel bewaard blijven. Het verwijderen van de particuliere iep moet de eigenaar zelf betalen.

Ziet u ergens in Schagen een iep die misschien ziek is? Geef dit dan door aan de gemeente, telefoon 0224-210400 of via www.schagen.nl/meldenherstel. Onze onderhoudsdienst gaat er beslist kijken en eventueel met de eigenaar bespreken wat er moet gebeuren. Heeft u zelf een zieke iep, neem dan op tijd de juiste maatregelen.

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info