Heeft u een idee voor een sterke rol van het dorpshuis?

Schagen is samen met Alkmaar, Langedijk en Platform dorpshuizen Noord-Holland begonnen met het project ‘Toekomstbestendige dorpshuizen’. Dit project wordt gesubsidieerd door de provincie Noord-Holland, waarin samen met het dorpshuis wordt gekeken naar een intensievere rol van het dorpshuis in de samenleving. Bijvoorbeeld met activiteiten voor mensen die dit nodig hebben. De besturen van de dorpshuizen willen graag dat iedereen meepraat over die toekomst, zodat het dorpshuis voor alle inwoners een echt ontmoetingscentrum wordt.

Aan het project in Schagen doen de volgende dorpshuizen mee: De Klimop in Sint Maarten, De Kastanjeboom in Dirkshorn, het dorpshuis van Warmenhuizen, de Kolfweid in Callantsoog, Ahoj in Tuitjenhorn, De Uijtkijk in Sint Maartensbrug, het Waarlands Dorpshuis, verenigingsgebouw het Centrum in Stroet en ’t Trefpunt in Krabbendam. Samen met de inwoners willen zij ideeën krijgen over een sterkere rol van het dorpshuis.

Waarom een sterkere rol?
Mensen wonen langer thuis. We komen minder snel in een instelling terecht als we ouder worden. Ook mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking wonen vaker thuis. Dat kan ook, als er genoeg hulp en activiteiten zijn in de buurt. Dat kan betekenen dat de rol van het dorpshuis intensiever wordt. Niet alleen meer de biljartclub of repetities van de toneelvereniging, maar ook activiteiten voor doelgroepen. Dat biedt kansen voor het dorpshuis om de echte spil van de samenleving te worden. Het is natuurlijk niet zo dat er 24/7 een beroep op de vrijwilligers van een dorpshuis gedaan kan worden, maar er kan wel veel meer dan nu. Bijvoorbeeld dagbesteding voor mensen met een beperking, sociale activering van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, ondersteuning van mantelzorgers. Wat ook kan: een kookploeg die maaltijden maakt met groente uit de moestuinen in de buurt en die maaltijden zelf rondbrengt naar mensen in het dorp. Het zijn maar voorbeelden, eigenlijk is iedereen nog op zoek naar inspirerende ideeën. Het droombeeld is dat we straks dorpshuizen hebben die zelfstandig een sterk verbindende rol in het dorp spelen. Dan wordt het dorpshuis een echte ontmoetingsplek, een plek van de inwoners.

Ideeën zijn welkom!
Wie ideeën of suggesties heeft voor dit project is heel welkom in een van de genoemde dorpshuizen. Je kunt spontaan binnenlopen en het vertellen aan de bestuursleden en vrijwilligers. Doe je dat vóór 11 maart, dan kan je idee nog mee in dit project. Daarna zijn alle ideeën uiteraard nog welkom, het dorpshuis is er immers voor alle inwoners, maar kunnen zij niet meer mee in het project en dat zou jammer zijn.

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info