Herinnering aan het voorlaatste Zandtemer priesterfeest van 1962

Bijdrage en video van Frans Popma (The Blue Birds)

Bekijk de video hier: https://www.facebook.com/watch/?v=831787170848671

Onder overweldigende belangstelling werd in de zomer van 1962 de pasgewijde Witte Pater, de weleerw. heer P.J.M. Kramer z’n priesterfeest gevierd. Het feestelijk welkom dat hem zaterdagavond werd bereid, is ondanks de regen geworden tot een glansrijke entree. De eerste H. Mis, die de neomist zondagmorgen in de parochiekerk opdroeg, werd een schitterend hoogtepunt en tijdens de in de namiddag gehouden receptie was de belangstelling zo groot dat de zaal van de Wit (De Jonge Prins) de onafgebroken stroom van bezoekers niet kon bergen, aldus het Noordhollands Dagblad van maandag 2 juli 1962.

Het parochiekoor St. Caecilia onder leiding van P.J. van Dam zong tijdens de plechtige eerste Heilige Mis van de neomist op zondagmorgen en werd daarbij met orgelbegeleiding ondersteund door de zestienjarige Peter Winnubst, destijds werkzaam bij Koopman & Co van Piet Tummers in Breezand. Peter kwam zeven jaar later bij ons in The Blue Birds.

Op bezoek in ’t Zand
Als pater Piet Kramer dan later voor een paar daagjes op bezoek kwam bij zijn ouders aan de Kanaalkade, zag je hem ook dagelijks wel naar de katholieke kerk aan de Keinsmerweg gaan. Elk woning waar hij dan voorbij liep ging zijn hand spontaan omhoog en zwaaide hij hartstochtelijk naar de bewoners. In zijn witte missionaris toog wapperend in de wind en met een lach om zijn mond snelde hij dan naar de sacristie om zich voor te bereiden voor de gebedsdienst. Velen weten dit nog wel en ook hoe de oudste zoon van onze onvergetelijke meester Nicolaas P. Kramer (1900-1978) van de vijfde klas en zijn vrouw Catharina Veldman (1906-2001) altijd in was voor een praatje met zijn voormalige dorpsgenoten.

Zijn studentenvriend Toon Pijpers schreef typerend over Piet dat hij er altijd was voor heel veel mensen: aandachtig, wijs, vol humor, altijd mild, nooit dogmatisch. Hij had het vermogen om bijna iedere ontmoeting tot een bijzondere gebeurtenis te maken. Tegelijkertijd bleef hij volstrekt zichzelf. Vrijwel alle mensen die Piet hebben ontmoet – ook al was het maar een keer – bleken, na jaren nog, de herinnering aan die ontmoeting te koesteren.

Priestercomité
Na het priesterfeest van pater Piet de Wit in 1956 nam voorzitter meester Kager afscheid van het priestercomité en kreeg mijn vader Antoon Popma (1904-1967) het stokje van hem overgedragen. Samen met de andere bestuursleden Jeroen Doedens (1926-2004), Louis Raateland (1934-2011) en kapelaan Brautigam hebben ze voor pater Piet, zijn familie en ’t Zand in 1962 een onvergetelijk priesterfeest georganiseerd. Door een kennis van mijn ouders zijn van het feestelijk welkom bij De Stolpen en de optocht door het dorp filmopnamen gemaakt die gelukkig bewaard zijn gebleven.

Natuurlijk mag deze film niet ontbreken in onze rubriek ’t Zand van Toen. Het is ongetwijfeld één van de hoogtepunten geweest in de afgelopen 276 jaar van het kanaaldorp. Omdat de film bewerkt moest worden nam ik contact op met Engelien Tummers-Kramer, de zuster van pater Piet voor aanvullend beeldmateriaal. En toen ik onlangs ook nog in contact kwam met coördinator mevr. Jose Hendrix van het klooster St Charles in Heythuysen waar Piet zijn laatste jaren sleet, gaf ze verrassend aan dat pater Piet een bijzonder geliefde persoonlijkheid was. Ze hielp mij direct door wat foto’s te sturen van zijn laatste rustplaats omdat ik deze graag als afsluiting van de film erbij wilde hebben.

Uiteraard heb ik de film nog aangevuld met een verkorte levensloop van Piet na zijn wijding in 1962. Grappig overigens te vermelden dat ik in zijn levensloop las dat hij graag voor ontspanning in de kloostersiertuin werkte. Een probleem was echter dat hij niet altijd het verschil zag tussen onkruid en opkomende sierplanten.

Het is een nostalgisch document geworden met een stukje dorpsgeschiedenis van weleer. Omdat dit feestelijk gebeuren al weer meer dan 56 jaar geleden plaatsvond, heb ik mijn Traction Avant volgetankt en ben naar die tijd teruggereden. Zodoende was ik mobiel en kon overal op tijd aanwezig zijn en niets van het feestelijk gebeuren missen. Ongetwijfeld is Kerstmis één van de belangrijkste kerkelijke feestdagen van het jaar. Het leek mij daarom een passend moment om de clip voor deze feestdagen online te zetten en het historisch dorpsjaar hiermee af te sluiten.

Aardig nog even te vermelden dat ik met Bob Zwaan van de Kolksluis eens een weekeinde te stappen ben geweest naar Rüdesheim en we toen tante Trien (zoals iedereen de moeder van pater Piet in ’t Zand immers noemde) naar haar broer in Keulen hebben meegenomen. Ik kan jullie vertellen dat we genoten en wat hebben we onderweg naar de Domstad met haar gelachen, want dat kon ze!

Allen fijne feestdagen en…… vooral een gezond 2022.

Frans Popma en de redactie van tZand.info

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info