Hoe herken je een (zieke) iep?

De gemeente haalt zieke iepen weg uit het openbaar gebied. De iepziekte komt echter ook voor bij particuliere bomen. Bent u eigenaar van zo’n zieke iep, dan verzoeken wij u om de boom weg te halen en zelfs het hout niet te bewaren.

De iepziekte is een zeer agressieve schimmelziekte die ervoor zorgt dat een iep afsterft. De ziekte verspreidt zich door spintkevers, die van iep naar iep vliegen. Verspreiding vindt ook plaats via wortelcontact tussen een zieke en een gezonde iep.

Herkenning
Iepen zijn te herkennen aan hun geveerde blad met een ongelijke bladvoet en hun typisch gevormde, ingepakte zaden. Je herkent een zieke iep aan gele of dorre blaadjes aan het uiteinde van de takken. Later drogen hele takken uit en uiteindelijk zijn alle bladeren geel, bruin en dor. Om extra te controleren of er sprake is van iepziekte, kun je een dwarsdoorsnede maken in een ‘verdachte’ tak. In de houtvaten zitten donkere bruine-zwartbruine stippels of een volledige kring in het lichte hout.

Binnen gemeente Schagen zijn er zo’n 6400 gemeentelijke iepen en nog ontelbaar veel exemplaren in particulier eigendom. Er kan dus wel gesproken worden over een echte iepengemeente. Het bestrijden van de iepziekte is noodzakelijk vanwege de grote hoeveelheid iepen, maar ook vanwege de cultuurhistorische waarde die ze in het landschap vervullen. De gemeente controleert het hele gemeentelijke iepenbestand in de actieve iepziekteperiode, vanaf 1 april tot 1 oktober. In twee rondes wordt gekeken of er ziekteverschijnselen zijn. Ook injecteren we een groot deel van de ‘openbare’ iepen preventief met een middel dat de boom een jaar moet beschermen tegen de ziekte. Wordt er alsnog een zieke iep geconstateerd, dan wordt deze onmiddellijk verwijderd om verspreiding van de iepziekte te voorkomen.

Mocht de gemeente een zieke iep constateren op particuliere grond, dan schrijven wij de eigenaar aan, met het verzoek de boom op korte termijn te verwijderen. In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van Schagen, Artikel 4:11G Bestrijding Iepziekte, is opgenomen dat het verboden is om zieke of verdachte iepen in stand te houden. Het is tevens verboden gevelde iepen of delen daarvan, met uitzondering van geheel ontschorst iepenhout en iepenhout met een doorsnede kleiner dan 4 cm, in voorraad te hebben. Het verwijderen van de particuliere iep dient de eigenaar zelf te bekostigen.

Ziet u ergens in Schagen een iep, te herkennen aan de bladeren met de ongelijke bladsteel, die wellicht ziek is doordat er bladeren verwelken, geel en vervolgens bruin worden? Geef dit dan door aan de gemeente, telefoon 0224-210400 of via de website, meldingen openbare ruimte. Onze onderhoudsdienst gaat er beslist kijken en eventueel met de eigenaar bespreken wat er moet gebeuren. Heeft u zelf een zieke iep, neem dan tijdig gepaste maatregelen.

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info