Huisvesting buitenlandse werknemers. Gaat dat goed?

De gemeenteraad van Schagen wil weten hoe het gaat met de huisvesting van buitenlandse werknemers in dorpen en stad van Schagen. In hoeverre heeft de gemeente zicht op waar en hoe buitenlandse werknemers wonen? Hoe tevreden zijn werkgevers en werknemers hierover? Wat is goede en passende huisvesting? Kleinschalig of ook grootschalig? Op 25 februari laat de raad zich hierover goed informeren. Belangstellenden zijn van harte welkom.

Het doel van de avond is dat gemeente Schagen niet alleen meer informatie krijgt, maar ook mogelijkheden ziet om de woonsituaties voor buitenlandse werknemers te verbeteren. Daarom heeft de gemeenteraad van Schagen het initiatief genomen voor een openbare beeldvormende vergadering op maandagavond 25 februari. Die bijeenkomst begint om 19.30 uur in de foyer van het gemeentehuis aan de Laan 19 in Schagen. Iedereen die hierbij betrokken is en de raad hier ook iets over wil vertellen, is welkom.

De bijeenkomst is beeldvormend, dus er worden geen besluiten genomen. Het gaat om het krijgen van informatie. Zodat iedereen zich een beeld kan vormen van wat nodig is. Het programma is als volgt:

 

Huisvesting buitenlandse werknemers
-Opening en introductie door werkgroep
Presentatie van de gemeente over: bestaand beleid, onderzoeken, knelpunten en oplossingen, regionale samenwerking, overlast en handhaving.

-5 minuten presentatie door (en voorstellen van) panelleden. Dit zijn Martijn van de Berg (LTO), Ard van Diepen (uitzendbureau Mondial), Dorus Droog (agrarisch bedrijf Pater Broersen), Jelle Beemsterboer (wethouder), Kees de Wit (OFS vertegenwoordiger recreatie/toerisme) en Eugeen Hoekstra (omwonende huisvestingslocatie)

-Panel beantwoordt vragen en bespreekt vraagstukken en knelpunten, zoals: moeten we (ook) naar grootschalige opvanglocaties (200-300 werknemers)?; (alleen) in buitengebied of ook binnen bebouwde kom?; op recreatieparken of in vakantiehuisjes?; in bestaande woningvoorraad (max. 5 per woning)?
-Conclusies en sluiting

De bijeenkomst sluit om 21.30 uur. Alle belangstellenden zijn bij deze van harte uitgenodigd om mee te praten.

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info