Huisvesting buitenlandse werknemers op De Lus

De gemeente wil medewerking verlenen aan een hotel voor buitenlandse werknemers op De Lus. Dit is een deel van bedrijventerrein Lagedijk in stad Schagen. Burgemeester en wethouders van Schagen willen de bouw mogelijk maken. De initiatiefnemer heeft hiervoor een onderbouwing aangeleverd, om aan te tonen dat er een goed woon- en leefklimaat aan de buitenlandse werknemers gegarandeerd kan worden. Ook onderzocht de gemeente of bedrijven in de omgeving niet benadeeld worden als deze functie mogelijk gemaakt wordt.

Wethouder Jelle Beemsterboer: “Het aantal tijdelijk werknemers neemt de laatste jaren toe, veel bedrijven zijn ervan afhankelijk. Deze mensen, die hier hard komen werken, verdienen een gastvrij ontvangst. Goede huisvesting blijft hierbij een belangrijke opgave. Ik vind het belangrijk dat buitenlandse werknemers goede huisvesting krijgen. Daarom zoekt de gemeente op verschillende plekken naar grootschaliger huisvestingsmogelijkheden.” Het plan moet nog verder worden uitgewerkt en moet zo’n 300 mensen kunnen huisvesten. De toegang voor fietsers en wandelaars gaat niet over het industrieterrein, maar wordt via het fietspad aan de achterzijde langs de Lagedijkerweg ontsloten.

Aanscherping op het plan
Om deze tijdelijke huisvesting mogelijk te maken, moet de aanvrager enkele zaken verwerken in het plan. Voor de logiesfunctie in het hotel mogen alleen seizoensgebonden medewerkers gehuisvest worden die niet langer dan 6 maanden ter plaatse verblijven. Ook moeten de aanvragen inventariseren hoe omliggende bewoners over het plan denken. Als de aanvraag ingediend is kan het college definitief beslissen.

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info