HVC komende 15 jaar actief in Schagen

Gemeente Schagen en afval- en energiebedrijf HVC verlengen hun onderlinge dienstverleningsovereenkomst (DVO). Dit betreft de afvalinzameling, -verwerking en vermarkting.  Met de ondertekening van de dienstverleningsovereenkomst is HVC binnen de gemeente Schagen voor aankomende 15 jaar weer het vertrouwde gezicht bij de inzameling van de grijze- (restafval), groene -(gft), blauwe (papier) en oranje (plastic&blik&pak) rolcontainers.

Daarnaast zamelt HVC nabij de supermarkten binnen de gemeente het glas en textiel in. Ten slotte bemenst HVC het afvalbrengstation aan de Zijperweg in Schagen waar inwoners kosteloos hun grof huishoudelijk afval kunnen brengen. HVC verwerkt deze afvalstromen tot nieuwe grondstoffen. Het restafval dat nog overblijft wordt in de afvalenergiecentrale in Alkmaar omgezet in elektriciteit en stadswarmte.

Sigge van der Veek: “Omdat het afval wordt gescheiden aan de bron, bij de inwoners, geven we de ‘circulaire economie’ echt vorm. We zorgen steeds meer voor een kringloop. Ook halen we zo milieudoelstellingen die we in het jaar 2020 bereikt willen hebben. We zijn als gemeente Schagen samen met HVC goed op koers voor wat betreft de 100 kg restafval en 75% afvalscheiding per 2020”.

HVC wordt verantwoordelijk voor de gehele organisatie van de afvalinzameling en –verwerking. Bij vergeten ledigingen, aanmelding van grof huishoudelijk of defecte rolcontainers kunnen inwoners van Schagen contact opnemen met de klantenservice van HVC via telefoonnummer: 0800-0700 (gratis) of email:klantenservice@hvcgroep.nl.

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info