Inwoner gezocht voor Adviesraad Wmo & Jeugd

Gemeente Schagen is op zoek naar een inwoner met belangstelling voor ‘zorg en welzijn’. Het gaat om een inwoner die daarin gesprekspartner van de gemeente wil zijn. Geen theoreticus is nodig, maar iemand die praktische bijdragen kan geven, binnen Adviesraad Wmo & Jeugd Schagen.

Welkom is vooral die inwoner die bijzondere belangstelling heeft voor cliënten en professionals die te maken hebben met de Wmo of de Jeugd¬zorg. Want juist die inwoner weet wat er speelt. Het gaat dus niet om een professional die al zijn beroep heeft in dit gebied. Leden van de Adviesraad Wmo & Jeugd zijn onafhankelijk en zelf niet professioneel betrokken bij de uitvoering van ‘zorg en welzijn’. Het gaat er juist om dat zij een brug vormen tussen gemeente en inwoners, bij vraagstukken die speciale aandacht eisen. De activiteiten van de leden zijn daardoor zeer gevarieerd. Binnen de adviesraad kunnen taken flexibel worden afgestemd op de persoonlijke interesse van de leden. De Adviesraad Wmo & Jeugd gaat overigens niet over individuele zaken.

Burgemeester en wethouders van Schagen laten zich bij bepaalde zaken die spelen in de samenleving graag adviseren door de Adviesraad Wmo & Jeugd. Zowel gevraagd als ongevraagd adviseert de Adviesraad Wmo & Jeugd. De adviesraad fungeert als klankbord voor de gemeente bij vraagstukken op terrein van Wmo (Wet Maatschappelijke ondersteuning) en Jeugdzorg.

De Adviesraad Wmo & Jeugd bestaat uit maximaal 15 leden. De groep is samengesteld uit inwoners die op grond van hun eigen kennis en ervaring een bijdrage willen leveren aan de Wmo en Jeugdzorg. Dat maakt het tot een gemêleerd gezelschap. Welkom zijn die inwoners die goed kunnen communiceren, in teamverband kunnen werken, de ontwikkelingen rond Wmo en Jeugdzorg volgen en de kennis hierover willen doorgeven.

De adviesraad vergadert een keer per maand, soms met extra overleg bij opdrachten. Als vrijwilliger ontvangen zij alleen reis- en onkostenvergoeding.
Voor nadere informatie kan men contact opnemen met Hermien van Ommen, Lid sollicitatiecommissie. Telefoon: 06-24862892 en e-mail: h.ommen@planet.nl

Bent u geïnteresseerd? Dan kunt u dat vóór 25 september kenbaar maken via de e-mail: wmoadviesraad@schagen.nl

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info