Inwoners bereid tot meer afvalscheiden

Burgemeester en wethouders van Schagen gaan de gemeenteraad een voorstel doen om de afvalinzameling in Schagen te veranderen. Die verandering zal zijn dat eenmaal per maand plastic en drankenkartons worden ingezameld. Hiervoor krijgen alle inwoners een extra bak. En dat de grijze container minder vaak wordt geleegd. Uit onderzoek blijkt dat inwoners van Schagen hier wel voor voelen.

Behalve beter voor het milieu is het ook beter voor de portemonnee; Schagen wil de inzamelingskosten zo laag mogelijk houden.

Onderzoek
Hoe de inwoners denken over afvalinzameling, is in mei onderzocht. Er zijn vragen gesteld aan het inwonerspanel, een grote en representatieve groep inwoners van Schagen die meedenkt en mening geeft bij maatschappelijke ontwikkelingen. Aan dit onderzoek van I&O research deden ook andere inwoners spontaan mee door de vragenlijst op www.schagen.nl in te vullen. In totaal kwamen 855 ingevulde vragenlijsten binnen (437 van inwonerspanel/418 van anderen). Uit het onderzoek blijkt dat inwoners welwillend staan tegenover het afvalscheiden en dat zij zich hiervoor willen inzetten. Gemiddeld geven de inwoners zichzelf een 7,5 voor hun huidige mate van afvalscheiden. Volgens 72% van de inwoners mag de gemeente aan hen vragen om meer afval te scheiden. Voor wat betreft plastic en drankenkartons is 65% van de inwoners bereid hiervoor een extra rolcontainer te ontvangen en te gebruiken. Voor oud papier is er geen meerderheid (44%), omdat de inwoners loyaal zijn aan de inzameling hiervan door verenigingen. In de vragen was ook opgenomen dat een gevolg van het scheiden van plastic, papier en gft kan zijn dat het restafval minder wordt geleegd. 83% van de inwoners vindt dit acceptabel. Met dit alles kan het percentage van inzameling voor hergebruik omhoog (is nu 57%).

Waarom nu?
Dat te veel afval niet goed is voor het milieu, wisten we al. Er zijn ook andere redenen om zo min mogelijk afval te produceren. Omdat het duurder wordt bijvoorbeeld. Omdat de rijksoverheid dit jaar belasting is gaan heffen op restafval, wil gemeente Schagen dat restafval zo min mogelijk houden. Maar ook omdat we de aarde niet kunnen uitputten. Er zijn steeds minder grondstoffen. Hergebruik wordt daarom belangrijker. Dat doen we al met papier, dat verenigingen voor ons ophalen en daar verdient de vereniging ook wat mee. Maar met plastic en kartons kan het ook veel beter, dat afval is bij hergebruik een waardevolle grondstof. Op basis van het gehouden onderzoek stelt het college aan de gemeenteraad voor om te gaan werken met ‘inzamelscenario 6’. Wethouder Sigge van der Veek wil hiermee zoveel mogelijk hergebruik van afvalmateriaal krijgen. Gelijktijdig wil hij daarmee de kosten van afvalinzameling verminderen. Met behoud van service aan de inwoners.

Wat is scenario 6?
Het gaat nog wel even duren voordat het wordt ingevoerd. De gemeenteraad moet nog instemmen en de verandering gaat dan geleidelijk in. Die verandering (scenario6) is uiteindelijk dat de mensen in de woonkernen geen eigen grijze rolcontainer meer hebben, maar verzamelcontainers. En dat zij een rolcontainer met oranje deksel hebben om voortaan ook het plastic en drankenkartons te scheiden. Naast de groene rolcontainer, die gewoon blijft. Dat zijn de belangrijkste punten in scenario 6. In de woonkernen zal het dan zo zijn: gft afval (groene rolcontainer) wordt een keer in de veertien dagen opgehaald; kunststofverpakkingen en drankenkartons wordt een keer per vier weken opgehaald (rolcontainer met oranje deksel); restafval wordt via verzamelcontainers per buurt opgehaald. Papier wordt ook een keer per vier weken opgehaald, door verenigingen. In het buitengebied en lintbebouwing wordt het ietsje anders, daar houdt men de grijze rolcontainer maar die wordt minder vaak geleegd: gft afval wordt een keer in de veertien dagen opgehaald; kunststofverpakkingen en drankenkartons een keer per vier weken; papier ook een keer per vier weken door verenigingen en: restafval (grijze rolcontainer) ook een keer per vier weken.

Als de gemeenteraad instemt met dit voorstel van het college, begint de voorbereiding in september. De HVC zal hierin het voortouw nemen. De volledige uitleg aan de inwoners en de nieuwe afvalinzameling ligt dan in handen van de HVC, die de inzameling doet voor gemeente Schagen. Die campagne zal ‘Meer waarde uit afval’ gaan heten.

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info