Inwoners en ondernemers tevreden over bereikbaarheid gemeente Schagen

Inwoners van Schagen zijn tevreden over de bereikbaarheid van de gemeente wanneer zij gebruik maken van de fiets of auto. Minder tevreden zijn zij over het openbaar vervoer. Dat is de belangrijkste uitkomst van het mobiliteitsonderzoek dat door I&O Research in de maand mei is uitgevoerd.  De inwoners zijn vooral blij met de aanleg van de Harenkarspelweg en de parallelwegen rondom de stad. Ook de verbetering in de Nieuwstraat wordt als positief ervaren. Maar ook de verschillende fietstunnels die zijn aangelegd geven de inwoners een groter gevoel van veiligheid. Wethouder Hans Heddes; “Bereikbaarheid en veiligheid is voor ons heel belangrijk. Daarom ben ik positief verrast over de uitkomst van dit onderzoek. Daarnaast geeft het onderzoek goede achtergrondinformatie, die wij mee kunnen nemen bij huidige en toekomstige verkeersvraagstukken.”

 

Belangrijkste uitkomsten onderzoek

De fiets blijkt een belangrijk vervoermiddel. Ruim 80% fietst meerdere keren per week. De meeste mensen maken gebruik van de auto maar lopend doen onze inwoners veel. Hiervoor vindt men dat gemeente Schagen veilig genoeg is. Ook denken de inwoners dat hierin de komende 5 jaar weinig zal veranderen. Als grootste overlast wordt het te hard rijden en de onveilige kruispunten aangemerkt.

 

Suggesties voor het verbeteren van de verkeerssituatie

De belangrijkste maatregelen op verkeersgebied voor de gemeente Schagen zijn het veiliger maken van kruispunten, verbeteren van de fietspaden en het afdwingen van de maximumsnelheid in 30 km/uur gebieden. Inwoners noemen verder nog onder andere het controleren en het handhaven van foutparkeerders en maximumsnelheid, het verbeteren van het wegdek en het autovrij maken van het centrum van Schagen.

 

Respons

Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van het inwonerspanel van gemeente Schagen. Dit panel bestaat uit bijna 3.000 panelleden. Dit zijn inwoners van de gemeente Schagen die zich hebben aangemeld voor deelname aan online onderzoeken van de gemeente. Voor dit onderzoek zijn 2.972 panelleden uitgenodigd. 1.422 leden hebben de vragenlijst ingevuld. Dit is een respons van 50 procent. Daarnaast vulden nog 179 inwoners de vragenlijst in via de open link. In totaal hebben dus 1.601 inwoners meegedaan aan het onderzoek. Dit is ruim voldoende om betrouwbare uitspraken te kunnen doen. Het onderzoek is te vinden op www.schagen.nl/inwonerspanel.

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info