Inwoners tevreden over (KCC-)dienstverlening op afspraak

Sinds oktober 2016 zijn de inloop – openingstijden voor ‘burgerzaken’ verdwenen. Alle dienstverlening is sindsdien op afspraak. Dit heeft de gemeenteraad besloten in de Visie op Dienstverlening #2020. De gemeenteraad was van mening dat inwoners bij het werken op afspraak sneller en volledig worden geholpen, ze meer privacy zouden ervaren (want er luistert geen complete wachtkamer mee), niet meer hoeven te wachten en dat de medewerkers echt de aandacht en tijd voor inwoners konden nemen. Nu, bijna 3 maanden verder, kunnen we voorzichtig stellen dat onze inwoners deze voordelen ook ervaren.

Hoe is het gegaan?
Natuurlijk kwamen er de eerste weken nog wel mensen binnen zonder afspraak. Als er tijd en ruimte was, hebben de medewerkers hen evengoed geholpen en uitgelegd dat ze in het vervolg een afspraak moeten maken. Er is in het begin wel eens wat gemopperd door inwoners maar nadat ze vervolgens waren geholpen, waren ze toch wel enthousiast over de rust in de hal, de snelheid waarmee ze weer buiten stonden en dat ze ‘op tijd’ geholpen werden.

De medewerkers van het Klantcontactcentrum ervaren veel meer rust en overzicht in de hal en bij de balies. “Voorheen stonden er soms rijen tussen 10 en half 12 terwijl je ‘s middags weer bij wijze van spreken ‘een kanon kon afschieten’. Hollen en stilstaan dus. Nu heerst er meer rust. Dat is fijn, want dat willen we ook uitstralen in de nieuwe publiekshal. Daarnaast zijn inwoners voorafgaand aan het bezoek beter geïnformeerd en heeft iedereen nu ook zijn spullen of benodigde papieren mee, waardoor de behandeling beter en sneller verloopt.”

Een nieuwe regel dus, maar wel eentje die bijdraagt aan een verbeterde dienstverlening. Momenteel experimenteren we nog steeds met de gastvrouw bij de deur. Met deze extra service hopen we het bezoek van onze inwoner of gast nog fijner te maken.

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info