Is dit kerkgebouw u iets waard?

Beste dorpsgenoten uit ’t Zand en omgeving;

Uit reacties in de afgelopen jaren is gebleken dat velen van u van mening is dat het kerkgebouw voor ons dorp ’t Zand behouden moet blijven.

Om die reden hebben we de afgelopen 2 jaar in het dorp een actie gedaan om geld in te zamelen voor het onderhoud van de kerk.

In de afgelopen 2 jaar hebben we daar mee het uurwerk in de toren kunnen laten automatiseren. De klok is nu voorzien van automatisch opwindsysteem en wordt aangestuurd door de atoomklok in Frankfurt.  Mede door uw steun is het gelukt om dit te realiseren.

Voor komend jaar hebben we de wens om het schilder- en stucwerk in de kerk aan te pakken. Ook willen we kijken of we met led-verlichting de energiekosten kunnen drukken.

De kerk is een belangrijke plaats van samenkomst, zowel bij lief als bij leed. Ongeacht of u iets met het geloof te maken wilt hebben.

Het kerkgebouw moet ook voor meer doelen bruikbaar zijn, dan alleen voor een kerkdienst. Ook voor activiteiten, zoals bv een concert van Promis is ons kerkgebouw beschikbaar.

Zo was er in 2019 ook weer een uitvoering van de Passion-in-de-Polder. Deze bijzondere voorstelling werd 2 maal in onze kerk opgevoerd door vrijwilligers uit Schagerbrug en ’t Zand en was van hoge kwaliteit. De volgende editie staat voor 2021 gepland.

In 2020 vieren we ‘75 jaar bevrijding’ en gedenken we dat we al 75 jaar in vrede en vrijheid kunnen en mogen leven. Van 8 t/m 10 mei zullen er in ’t Zand diverse activiteiten zijn. Op 8 mei zal in onze kerk de openings-bijeenkomst zijn en zal er ook een expositie zijn van artikelen/voorwerpen uit de oorlog.

Als u onze kerk en onze activiteiten een warm hart toedraagt
kunt u een bijdrage storten op onze rekening.

De gegevens zijn:

Stichting Orgel en Onderhoud kerkgebouw
NL22 RABO 0344 9581 40

Bij voorbaat dank voor uw bijdrage.
De parochieraad. rkkerk.tzand@hetnet.nl

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info