Jaarlijks onderzoek uitbreidende ondernemers

Ondernemers in gehele gemeente Schagen krijgen deze maand het verzoek om mee te doen aan een onderzoek. Evenals in de drie voorgaande jaren willen de gemeente en de Ondernemersfederatie Schagen (OFS) weten of de ondernemers uitbreidingsbehoeften hebben.

De gemeente wil jaarlijks spreken met ondernemers die willen uitbreiden. Het onderzoek bestaat uit het afnemen van een online- enquête. Met ondernemers die daarin aangeven dat zij uitbereidingsplannen hebben, neemt de gemeente contact op. Om zo de planning al vroegtijdig af te kunnen stemmen.

Resultaten voorgaande jaren
De ondernemers die in de voorgaande onderzoeken hebben aangegeven te willen uitbreiden, zijn destijds gebeld door de gemeente. Zij kregen de vraag hoe zij geholpen kunnen worden en wat de gemeente te bieden heeft. In 2018 waren dat er ruim 70. Wethouder Jelle Beemsterboer sprak met deze ondernemers over hun uitbreidingsplannen. “Gemeente Schagen zet zich in voor meer werkgelegenheid en versterking van de economie, daar hoort een proactieve houding bij, “ zegt hij. “Als de gemeente in een vroeg stadium kan inspelen op de plannen, kan een procedure ook sneller verlopen.”

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info