Jaarlijks onderzoek uitbreidende ondernemers

Ondernemers in gehele gemeente Schagen krijgen deze maand het verzoek om mee te doen aan een onderzoek. Evenals in 2016 willen de gemeente en de Ondernemersfederatie Schagen (OFS) weten of de ondernemers uitbreidingsbehoeften hebben.

Wethouder Jelle Beemsterboer wil jaarlijks spreken met ondernemers die willen uitbreiden. Het onderzoek bestaat uit het afnemen van een online- enquête. De informatie hieruit geeft aan welke ondernemers de wethouder zal spreken over hun wensen. De ondernemers die willen uitbreiden, krijgen eerst een telefoontje. Hierbij geeft de wethouder aan wat het verdere proces kan zijn. Hiermee wil hij snel en adequaat inspelen op de wensen en behoeften, eenvoudig en ondernemingsgericht.

Resultaten vorig jaar
Uit het onderzoek van 2016 kwamen aanbevelingen wat de gemeente kan doen voor ondernemers die willen uitbreiden. Deze ondernemers zijn gebeld door de gemeente, met de vraag hoe zij geholpen kunnen worden en wat de gemeente te bieden heeft. Vorig jaar reageerden 260 ondernemers. Tientallen van hen (84) gaven aan te willen uitbreiden. Wethouder Jelle Beemsterboer sprak met deze ondernemers over hun uitbreidingsplannen. “Gemeente Schagen zet zich in voor meer werkgelegenheid en versterking van de economie, daar hoort dit bij, “ zegt wethouder Beemsterboer. “Als de gemeente in een vroeg stadium kan inspelen op de plannen, kan een procedure ook sneller verlopen. Het gaat er om dat de ondernemer weet waar de mogelijkheden liggen.”

De ondernemers krijgen een brief van de gemeente met het verzoek om deze online in te vullen. Waar dat kan, staat in de brief.

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info