Jaarlijkse actie Kerkbalans

Beste dorpsgenoten uit ’t Zand en omgeving

De leden van de parochieraad van de rk kerk in ’t Zand hebben huis-aan-huis een folder bij u in de bus gedaan. Dit in het kader van de jaarlijkse actie Kerkbalans.
Deze actie is met name bedoeld om de exploitatie van de kerk voort te kunnen zetten. Het kerkgebouw is voor ons allen een herkenbaar baken. Maar het onderhoud van dit baken, dat ondertussen 158 jaar oud is, kost (veel) geld.
Ina Broekhuizen- Slot heeft een mooi gedicht gemaakt over het kerkgebouw, alleen hopen we dat de afloop van het gedichtje geen werkelijkheid zal worden.

Kerk

Middend in ’t durp, tussen huize en mense
deer staat ‘r de kerk – as een baken van trouw
deurgaans puur oud en met heêl dikke mure
de toren die woist as een vinger in ’t blauw

Jarelang stonde de deure woid open
en alleman zat deer, van jong tot puur oud.
Lenigiesan kwam ‘r al minder volk
d’r werd woinig rouwd en nag veul minder trouwd.

’t Zingen klonk ielig, de kerk werd al kouwer
dat iedereen zee toe: “Wat beurt ‘r met jou?”
God leek verhuisd en gien mens ging ‘m zoeke
d’r werd enkel zoid: “Tjoh, wat moeten we nou?”

Den maar verkope, we kennen ’t niet kere.
En hoe zal ’t worre? Gienien die ’t weet.
Toch komt ‘r vast voor de mense van ’t durp
een heêl nuwe plaats voor d’r lief en d’r leed.
© Ina Broekhuizen-Slot

We hopen van ganser harte dat u ons wilt helpen met het behoud van het kerkgebouw. En om die reden hebben wij ook de folder bij u in de brievenbus gedaan.

Als u ons kerkgebouw een warm hart toedraagt
kunt u een bijdrage storten op rekening.

Stichting Orgel en Onderhoud kerkgebouw
NL22 RABO 0344 958 140

Bij voorbaat dank voor uw bijdrage. Wilt uw reageren ?
De parochieraad. olv.visitatie@kerktzand.nl

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info