Jubilea bij De Zonnebloem in ’t Zand

Tijdens een feestelijke jaarvergadering van de Zonnebloemafdeling ‘t Zand/Oudesluis werden vier vrijwilligsters in het zonnetje gezet. Omdat zij alle vier al meerdere jaren zeer actief bezig zijn met het Zonnebloemwerk en dit door iedereen zo gewaardeerd wordt. Bezoekwerk, organiseren van activiteiten, begeleiding bij vakanties, winkelweek en sinterklaas: het vraagt altijd veel inzet. De afdeling is dan ook heel erg blij met deze vier medewerksters!

Districtshoofd Gerrie Mencke was speciaal naar ’t Zand gekomen om deze dames te huldigen en even persoonlijk stil te staan bij het diverse werk dat de dames doen. Tiny Zwaan en Mariska van der Poel zijn tien jaar actief in de afdeling en kregen daarvoor de zilveren speld met oorkonde. Vera Groot ontving een gouden speld voor 25 jaar grote betrokkenheid bij de vereniging en is ook het belangrijke contact met de Zandstee. Als waardering van de afdeling kreeg zij een bronzen beeldje.
Het hoogtepunt van de middag was de huldiging van Alie Sneekes, die vanaf de oprichting, 40 jaar geleden, al vrijwilligster is. Nooit doet de club vergeefs een beroep op haar. Een vrijwilligster om in ere te houden! Uit handen van Gerrie ontving zij de gouden 40speld. Omdat zij al een beeldje in bezit heeft, kreeg zij van de afdeling een welverdiende dinerbon om daar samen met haar man lekker van te genieten.
Tot slot was er voor ieder nog een mooie bos bloemen, waarna de vergadering zeer feestelijk werd voortgezet. Deze vergadering was namelijk ook de start van het 40-jarig jubileum van de afdeling. In de loop van het jaar zijn er diverse leuke activiteiten en wordt hier ook in de Zandstee aandacht aan gegeven. Als afsluiting van het jubileumjaar is er in de oprichtingsmaand oktober een feest in De Jonge Prins.

de vrijwilligers jubilea: v.l.n.r. Vera Groot (25 jaar), Alie Sneekes (40 jaar), Tiny Zwaan (10 jaar) en Mariska v/d Poel (10 jaar)
de vrijwilligers jubilea: v.l.n.r. Vera Groot (25 jaar), Alie Sneekes (40 jaar), Tiny Zwaan (10 jaar) en Mariska v/d Poel (10 jaar)
Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info