Kent u iemand met bijzondere inzet voor een ander? Verzoek om lintje!

Inwoners die zich langdurig en onbaatzuchtig inzetten voor de samenleving, komen in aanmerking voor een Koninklijke Onderscheiding, Schager Compliment of -als het jongeren zijn- een Jeugdlintje. Gemeente Schagen ontvangt graag verzoeken om deze mensen in het zonnetje te zetten. Liefst vóór 22 juli.

Wie kent ze niet, personen die zich onbaatzuchtig inzetten voor een betere samenleving, voor verenigingen, instellingen of organisaties. Zonder wie deze verenigingen, instellingen of organisaties misschien niet zouden bestaan. Mensen die meer doen dan een ander voor een ander. Die mensen komen in aanmerking voor een onderscheiding.

De gemeente roept verenigingen, instellingen, maatschappelijke organisaties en inwoners op om deze mensen aan te dragen voor een Koninklijke óf een gemeentelijke onderscheiding.

 

Komt iedereen in aanmerking voor een onderscheiding?

Iedereen die zich minimaal zes uur per week, minimaal 15 jaar, onbetaald inzet komt in aanmerking voor een Koninklijk lintje. Voor een gemeentelijke onderscheiding gelden andere, minder stringente, regels.

 

Een Koninklijke onderscheiding?

Deze procedure neemt veel tijd in beslag. Daarom moeten de volledige aanvragen voor de Lintjesregen 2020 uiterlijk vóór 22 juli 2019 worden ingediend bij de gemeente Schagen. De aanvraag gaat via de Provincie Noord Holland naar het Kapittel voor de Civiele Orden in Den Haag. Hier wordt een besluit genomen, en daarna neemt de betreffende Minister dat besluit ja/neen over. Bij een positief besluit volgt de uitreiking.

 

Een gemeentelijke onderscheiding

Ook voor personen die zich inzetten voor de Schagense samenleving, maar niet in aanmerking (willen) komen voor een Koninklijke onderscheiding, kan actie worden ondernomen. Dit kan het hele jaar door.

 

Meer informatie?

Voor Koninklijke onderscheidingen kijkt u op www.lintjes.nl, en voor gemeentelijke onderscheidingen www.schagen.nl.

 

Of u belt met Matti Sanders 06-18350489, of u mailt naar kabinetzaken@schagen.nl.

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info