Kerkbalans 2023

In Enkhuizen hebben ze hun Drommedaris. Hoorn heeft zijn Hoofdtoren.  Maar ’t Zand heeft zijn eigen kerk, met de toren die als een baken al uit de verte is te zien.

Momenteel loopt onze actie Kerkbalans. Mogelijk heeft u een enveloppe of flyer in uw brievenbus ontvangen.

Voor het onderhoud aan dit historische gebouw is jaarlijks een behoorlijk bedrag nodig. En willen we dit gebouw ook voor de toekomst in stand houden zal het onderhoud gepleegd moeten worden.

Voor dit onderhoud is ten tijde van de renovatie van het kerkorgel de stichting SOOK opgericht.

Als u ons kerkgebouw een warm hart toedraagt kunt u een bijdrage storten op rekening: NL22 RABO 0344 958 140 tnv Stichting Orgel en Onderhoud Kerkgebouw

SOOK voldoet aan de ANBI normen van de belastingdienst. Dit betekent dat giften aan SOOK aftrekbaar zijn voor de belastingen. U moet dan wel het RSIN nummer 820587734 op uw aangifte vermelden.

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info