Krachtenbundeling versterkt toerisme

De gemeente Schagen investeert in het verleiden van meer bezoekers naar deze regio. Dat lukt als de krachten worden gebundeld. Om Schagen ook in de komende jaren goed onder de aandacht te kunnen brengen van toeristen, transformeert ‘VVV Top van Holland’ per 2016 naar ‘Holland boven Amsterdam’. Schagen steunt deze ontwikkeling en participeert in de activiteiten van de nieuwe promotie-organisatie.

De focus gaat veranderen. In plaats van informatie verstrekken aan toeristen die hier al zijn, wordt meer en gezamenlijk geïnvesteerd in het aandacht vestigen bij toeristen op het gebied boven Amsterdam. Wethouder Beemsterboer: “De gemeenten in de Kop van Noord-Holland werken samen in de VVV Top van Holland. De VVV is er op gericht om meer toeristen naar onze gemeente te halen en om de aanwezige toeristen wegwijs te maken in de regio. De budgetten werden vooral besteed aan het informeren van gasten die al in de gemeente Schagen waren. De laatste jaren was deze informatietaak verliesgevend. Er bleef nauwelijks budget over om ook echt reclame te maken. Omdat andere gemeenten in ons gebied hetzelfde probleem hadden, hebben we de krachten gebundeld.” Ook de provincie en recreatieondernemers in het gebied doen mee. Op basis van een gedegen advies van een gezamenlijk aangestelde kwartiermaker gaat de focus verschuiven. “Vanaf 1 januari start de nieuwe promotie-organisatie ‘Holland boven Amsterdam’. Hiermee kunnen we ons meten met de promotie van onder andere Zeeland, I Amsterdam en Zuid Limburg. De regio gaat het promotiebudget dus veel meer inzetten op het verleiden van toeristen. Als de toerist eenmaal in de regio is, dan informeren wij digitaal en via het netwerk van recreatie ondernemers.”

Een aantal activiteiten van VVV Top van Holland gaat over naar de nieuwe organisatie. Voor de invulling van de voormalige VVV-balies wordt naar een oplossing gezocht. In overleg met het bedrijfsleven wordt bekeken of op verschillende plekken in de gemeenten toeristische informatiepunten kunnen worden ingericht. Zo kunnen bezoekers op een toenemend aantal locaties toeristische informatie ophalen.

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info