Lantaarnpaal kapot? De gemeente wil het weten!

De laatste tijd ontvangt de gemeente klachten over langdurige uitval van straatverlichting. De gemeente vindt dit ongewenst en wil al het mogelijke doen de overlast als gevolg van uitval te beperken. Voor een juist en tijdig herstel is het noodzakelijk dat deze melding zo zorgvuldig mogelijk wordt gedaan. Dat kan via www.schagen.nl/meldenherstel.

Als een inwoner een melding doet via de rubriek ‘meldingen openbare ruimte’ op de website, komt hij/zij bij een formulier waarin vragen worden gesteld die er specifiek op gericht zijn de juiste informatie te verkrijgen om het probleem op te lossen. Meldingen die voorzien zijn van de volledige informatie – lichtmastnummers of straatnamen met huisnummers – zullen hieraan bijdragen.
Het oplossen van storingen aan gemeentelijke lichtmasten en het eigen kabelnet pakt de gemeente zo efficiënt mogelijk op. Om budgettaire redenen worden storingen verzameld en eenmaal per maand ter reparatie uitgezet. Onveilige situaties worden direct opgepakt. De snelheid van herstel is afhankelijk van aard van de storing en het moment van beschikbaarheid van materialen. In sommige gevallen kan dit betekenen dat reparatie wat langere tijd achterwege blijft.

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info