Lezing CNME door Gerrit Rot

Lezing Centrum Natuur- en Milieu Educatie De Groenling door Gerrit Rot. Woensdagavond 31 januari 20:00 in De Nieuwe Nes, Schoenmakerspad 1, Schagen, (deuren open 19:45; 5 euro, donateurs gratis)

Gerrit Rot:  “Gemeenten, Waterschap en klimaats-aanpasssing”

Waterschap HHNK (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier) wil het “waterbewustzijn” van burgers al langer vergroten (Deltavisie 2012, HHNK.nl). In 2017 is bovendien het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie van start gegaan, waarin waterschappen samen met gemeenten ‘stress-testen’  moeten doen. Daaruit zal blijken, waar we het landschap robuuster moeten maken, om te voorkomen dat het te droog of te nat kan worden door weersextremen.

In het waterschapsgebied (Noord-Holland boven het Noordzee-kanaal) zijn we al eeuwen bezig om ons te wapenen tegen zeespiegelrijzing en daling van het landoppervlak. Maar satelietgegevens, geautomatiseerde metingen en stuwen en gemalen en waterbeheersings-modellen en innovatieve machines bieden steeds meer nieuwe mogelijkheden.

In het stedelijk gebied moet bijvoorbeeld het rioolstelsel aangepast worden en zal er meer waterberging en groen moeten komen om wateroverlast en hittestress te voorkomen. Ook in het landelijk gebied zullen bepaalde deelgebieden opnieuw geordend moeten worden, zoals de veenweiden en gebieden waar verzilting wordt verwacht. Maar dit biedt ook een bijzondere kans om infrastructuur, natuurgebieden en aangepaste duurzame landbouw toekomstbestendiger te maken en om energiezuiniger en minder watervervuilend te worden.

Burgers zullen ook meer betrokken raken bij ruimtelijke ordening, vanwege de Omgevingswet, die voor 2021 gepland staat. Dan zullen burgers ook veel meer toegang krijgen tot alle gegevens van onze leefomgeving. Kortom, spannende ontwikkelingen!

Gerrit Rot is geohydroloog en was onder meer actief voor natuur- en landschap en duurzame landbouw bij de landinrichtingen De Schagerkogge en De Gouw en op Texel. Hij is lid van de commissie Water en Wegen van HHNK namens de landelijke waterschapspartij WaterNatuurlijk. Hij zal een schets geven van allerlei nieuwe ontwikkelingen die in het HHNK-gebied spelen.

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info