“Liever veiligheid horeca controleren dan gebouwen in buitengebied”

Wat vindt de inwoner van gemeente Schagen belangrijk als het gaat om handhaving? Controle op brandveiligheid horeca staat met stip op één (70% vindt dit met cijfer 8.5). Jeugdgroepen bedwingen die overlast geven staat op nummer twee (65% vindt dit met cijfer 8.2). Op de derde plaats staan overlastgevende activiteiten als vuurwerk, loslopende honden en hinderlijk parkeren van (grote) voertuigen (41% met cijfer 8).

Uit de resultaten blijkt dat de bewoners handhaving belangrijk vinden: geen enkele van de voorgelegde onderwerpen haalt een onvoldoende op een schaal van 1 tot 10. Het minst belangrijk vinden de inwoners de controle van bouwwerken in het buitengebied (6.2). Daar vlak boven staat het gebruik van panden voor de juiste doeleinden (6.6). Het oordeel van de inwoners is een gemiddelde. Jonge inwoners (15-24 jaar) hechten minder belang aan handhaving dan ouderen. Wel vinden jongeren dat de gemeente zich meer moet richten op gezondheid in gebouwen (zoals voldoende ventilatie 36%, brandveiligheid in nieuwe woningen 35% en energiezuinigheid van gebouwen 25%).

Natuurlijk mogen de inwoners van de gemeente verwachten dat ze de goede afwegingen maakt en de juiste beslissing neemt als het gaat om handhaving. Gemeente Schagen wilde daarnaast weten waar de inwoner vooral belang aan hecht. Van loslopende honden op het strand tot een illegale hennepkwekerij in een woonwijk. En van de hoogte van een schutting tot brandveiligheid van een zorgcentrum: de gemeente moet veel dingen controleren en soms ingrijpen. Wat vinden inwoners belangrijk en wat hoeft van hen niet zo gecontroleerd te worden? Dat was de basis van het onderzoek bij het inwonerspanel. Van dit panel werden voor het onderzoek 3147 leden bereikt. Het inwonerspanel telt 3232 leden, maar 85 waren onbereikbaar door volle mailbox of verkeerd mailadres. Van alle bereikte panelleden hebben 1737 inwoners  meegedaan. Dat geeft een respons van 57% (uit Schagen 49%, uit voormalig Harenkarspel 27% en voormalige gemeente Zijpe 24%).

Gemeente Schagen zal in de tweede helft van 2017 extra acties organiseren rond de onderwerpen die het panel het belangrijkst vindt.

Zie bijgaand rapport voor het volledige resultaat:
Inwonerspanel Schagen over handhaving

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info