Lintjesregen 2022 in ’t Zand

Dinsdag 26 april 2022 tussen 10.30 – 15.30 uur zal burgemeester burgemeester Marjan van Kampen – Nouwen tijdens een rondrit door de gemeente Koninklijke onderscheidingen gaan uitreiken aan 14 inwoners van Schagen. Burgemeester gaat persoonlijk bij de decorandi langs om de onderscheidingen uit te reiken. Twaalf worden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau en 2 tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

In ’t Zand zijn de onderstaande personen lid geworden in de Orde van Oranje Nassau. Gefeliciteerd!

Adri de Wit uit ‘t Zand
De heer Adri de Wit is betrokken bij heel veel dorpsactiviteiten van ’t Zand.
Vanaf 1993 zet hij zich in voor de Stichting Stimulering Dorpsactiviteiten waar hij op dit moment ook voorzitter van is.
In 1996 is hij voorzitter geworden van de Voetbalvereniging Geel Zwart. Hij is 12,5 jaar voorzitter geweest maar zet zich tot de dag van vandaag nog steeds in voor de vereniging. Vanaf 2014 is hij lid van het Comité pleinfeest en andere ad hoc comités. Naast dit alles is hij ook medewerker ledenadministratie van de RK parochie OLV Visitatie in ‘t Zand. Dit doet hij samen met zijn vrouw. Als lid van het comité Historie ‘t Zand en Comité 75 jaar bevrijding ’t Zand doet hij veel onderzoek naar de historie van het dorp ’t Zand. In 2020 heeft Adri het secretariaat van de Melchior Stichting overgenomen, deze Stichting is opgericht ter ondersteuning van het Zijper Museum.
Adri de Wit wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Perry Vriend uit ‘t Zand
Als voorzitter van de Stichting Welzijnsvoorziening, vanaf 1996, wist de heer Perry Vriend wat er speelde in de samenleving én bij de ouderen toen hij in 2002 begon bij het CDA Zijpe tot 2012. In 2012 is hij begonnen met de oprichting van de Seniorenpartij Schagen.
In 2013 is hij als fractievoorzitter van de door hem opgericht Seniorenpartij in de Raad van Schagen gekomen, tot op heden. Met deze partij hebben de ouderen een stem in de Raad, de heer Vriend is hierin een belangrijke factor met zijn kennis, ervaringen en netwerk.
Perry Vriend wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Karel van Geebergen uit ‘t Zand
De heer Geebergen is vanaf 1990 een actieve vrijwilliger in’t Zand. Voor het Hertenkamp in ’t Zand is hij vanaf 2015 actief. Voor de tennisvereniging ’t Zand was hij van 2000 tot 2010 actief. Voor de toneelvereniging EMM is hij vanaf 2010 actief.
Iedereen in ’t Zand weet wie Karel Geebergen is en dat hij altijd klaarstaat als zijn hulp gevraagd wordt.
Karel van Geebergen wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Ellie de Vogel uit ‘t Zand
Mevrouw Ellie de Vogel heeft 20 jaar lang gezorgd voor het reilen en zeilen van de zwemvereniging De Hartvrienden, van 1994-2015. Deze zwemvereniging heeft als doel het beoefenen en het bevorderen van zwemmen voor ex-hartpatienten of hartpatienten. Vanaf 2002 tot 2017 is ze secretaris geweest voor de ABVA/KABO (FNV).
Van 2012 – 2020 heeft ze zich ingezet voor het Rode Kruis in Schagen, als een zeer gedreven en actieve vrijwilligster. Van 2013 tot 2018 was ze lid van de Wmo adviesraad Schagen en vanaf 2015 tot heden is ze secretaris van de Ouderenvereniging Zijpe.
Ellie de Vogel wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info