Lokale bijeenkomst Schagen Regionale Energie Strategie

Op maandagavond 20 januari van 19.30 tot 22 uur organiseert gemeente Schagen een bijeenkomst over de Regionale Energie Strategie. In het Clusius College aan De Boomgaard 9 in Schagen.

In het Klimaatakkoord is landelijk afgesproken dat elke regio in Nederland een Regionale Energie Strategie (RES) opstelt, waarin wordt opgenomen hoe en waar er grootschalig duurzame elektriciteit (zon en wind) wordt opgewekt richting 2030. Gemeente Schagen is onderdeel van de energieregio Noord-Holland Noord en daarbinnen de deelregio Noordkop. Wethouder Hans Heddes: “De Regionale Energie Strategie is ook voor Schagen heel belangrijk. Wij willen ook in onze gemeente graag bijdragen aan de verduurzaming van Nederland. Over hoe we dit verantwoord kunnen doen gaan we graag met onze inwoners  in gesprek op 20 januari.”

Scenario’s lokaal bespreken

Eind 2019 zijn er in een aantal regionale bijeenkomsten 3 scenario’s uitgewerkt voor de deelregio Noordkop. Hierin zijn allerlei mogelijkheden en uitgangspunten verkend om in de Noordkop windmolens en zonneparken te plaatsen. Begin 2020 worden deze scenario’s in elke gemeente lokaal besproken. Op 20 januari van 19.30 -22.00 uur is in het Clusius College in Schagen de lokale bijeenkomst voor gemeente Schagen. Inloop is vanaf 19.00 uur. Geïnteresseerden kunnen zich hiervoor aanmelden via duurzaamheid@schagen.nl.

Meer over het proces, planning en achtergrondinformatie rondom de RES is te vinden op de website van de energieregio Noord-Holland Noord: https://energieregionhn.nl/

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info